Inköpsmallar

Ändamålsenliga och beprövade mallar är grunden för lönsamma affärer. Vi tillhandahåller ett antal olika typer av mallar och checklistor som lätt kan anpassas för ert specifika behov. De finns såväl på svenska som på engelska.

Kontakta oss

Inköpsavtal – checklista/mallar

Det kan vara allt från produkt-/tjänstespecifika avtal till heltäckande outsourcingavtal. Samtliga mallar är framtagna i nära samarbete med våra sakkunniga experter för att säkerställa kvalitén. Med utgångspunkt från våra avtalskoncept kan vi även skräddarsy och färdigställa kompletta avtal om vi får den detaljerade information som behövs.

Leverantörsbedömning – checklista/mallar

Innan val av leverantör görs är det viktigt att ha tillräcklig och relevant information om företaget. Med hjälp av vår mall för leverantörsbedömning får du på ett strukturerat sätt en bra helhetsbild av företaget. Antingen gör du en egen leverantörsbedömning eller så låter du leverantören fylla i en Egendeklaration. Båda innehåller frågor som täcker alla områden som du som köpare finner väsentliga t ex. företagsinfo, miljö, kvalitetsstyrning, arbetsmiljö etc. Kopplat till bedömningen finns också en Leverantörsvärdering.

Leverantörsutvärdering – checklista/mallar

Efter det att en leverantör har valts och börjat leverera är det viktigt att kontinuerligt värdera leverantörens prestationer. Leverantörsutvärderingen utgör nödvändig information för förbättringar och vid kommande inköp. Vår generella mall för leverantörsutvärdering kan lätt kundanpassas.

Offertutvärdering – checklista/mallar

Utvärdering av offerter/anbud är en viktig uppgift men kan vara tung och arbetskrävande. Med vårt verktyg/mall går utvärderingsarbetet snabbare att utföra och man får samtidigt en strukturerad dokumentation av hela utvärderingsprocessen. Vi tillhandahåller såväl en enkel utvärderingsmall “light” som ett mer sofistikerat verktyg för komplexa utvärderingar.

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X