Träffa Inköpsdesign

Nätverk och event

Chefsnätverket FLOW, den årliga inköpardagen och andra kommande event som Inköpsdesign anordnar eller deltar vid.

Chefsnätverket FLOW

Chefsnätverket FLOW är ett forum där inköpschefer kan lära av varandra, bolla idéer samt diskutera utmaningar och trender. Genom nätverket kan inköpschefer få stöttning, kontakter och referenser på framgångsrika förändringsprojekt. Målsättningen är att ge medlemmarna ny inspiration och konkreta tips på förändring. FLOW startade i Stockholm under hösten 2019 och i Göteborg under början av 2020. Nätverket är för närvarande under utveckling.

Inköpardagen

Inköpsdesign har tidigare anordnat Inköpardagen i Stockholm. Inköpardagen var ett seminarium under en halvdag där intressanta talare bjöds in för att föreläsa inom ett valt ämne. 2018 och 2019 var temat hållbarhet. Inköpardagen är för närvarande under utveckling och vi har ännu inget datum för när nästa event ska äga rum. Har du idéer eller förslag, så kontakta oss gärna.

 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X