Träffa Inköpsdesign

Nätverk och event

Chefsnätverket FLOW, den årliga inköpardagen och andra kommande event som Inköpsdesign anordnar eller deltar vid.

Chefsnätverket FLOW

Chefsnätverket FLOW är ett forum där inköpschefer kan lära av varandra, bolla idéer samt diskutera utmaningar och trender. Genom nätverket kan inköpschefer få stöttning, kontakter och referenser på framgångsrika förändringsprojekt. Målsättningen är att ge medlemmarna ny inspiration och konkreta tips på förändring. FLOW startade i Stockholm under hösten 2019 och i Göteborg under början av 2020.

Inköpardagen

Varje år anordnar Inköpsdesign Inköpardagen i Stockholm. Inköpardagen är en halvdag där intressanta talare bjuds in för att föreläsa inom ett valt ämne. 2018 och 2019 var temat hållbarhet. Nästa Inköpardag planeras att genomföras under hösten 2020.

Kontakta oss så berättar vi mer

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-404 18 80 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X