Okategoriserade

3 skäl för hållbara leverantörskedjor

4 december 2019

Utöver självklarheten i att jobba med hållbarhet för planetens överlevnad, finns det goda skäl till att som inköpare arbeta med hållbara leverantörskedjor.

Undvika kostsamma varumärkeskriser
Ingen gillar att handla med företag som utnyttjar underleverantörers svaga ställning – oavsett om det handlar om sweatshops där personalen tvingas att jobba över med låga löner eller konfliktmineraler i krigsdrabbade länder. Inköpare som har koll på sin leverantörskedja vet var riskerna finns och kan minimera dem – och välja de leverantörer som har koll på sin leverantörskedja. Här gäller det att arbeta systematiskt och fokusera på de leverantörer som utgör störst risk för att inte sköta sig.

Minska kostnader i leverantörsledet
En hållbar leverantörskedja blir en chans att städa upp bland dina leverantörer och strukturera inköpen bättre. Man har helt enkelt möjlighet att – samtidigt som man tittar på leverantörernas leverantörskedjor – se över om det finns nya leverantörer eller effektivare lösningar på marknaden för våra behov. Dessutom minskar risken för legala kostnader för eventuella överträdelser av lagar och regler.

Möta krav från omgivningen
Med en hållbar leverantörskedja kan du möta krav från såväl konsumenter och anställda som distributörer och kunder. Ditt företag blir helt enkelt någon som man vill göra affärer med och ett ställe där talangfulla människor vill jobba. Företags värderingar och hur man efterlever dem i praktiken blir allt viktigare för att rekrytera personal. Ett sätt att göra det är att ha ett hållbarhetsarbete som gör skillnad.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X