Bli matchad med flera lediga inköpsjobb!

Gör dig synlig för våra rekryterare. Skicka in en spontanansökan och så kan våra rekryterare hitta dig vid nästa tillfälle. 

Om du är intresserad av att bli matchad med ett intressant inköpsuppdrag är en spontanansökan nästa steg. Vi arbetar aktivt med att söka potentiella kandidater till våra rekryteringar eller konsultuppdrag. Du som finns i vår databas ökar chansen till ett nytt jobb betydligt och kan enkelt ses av våra rekryterare när ett matchande tjänst dyker upp.

Ansök här

Mer om inköpsroller

Vad gör en inköpare?

Inköparens arbetsuppgifter beskrivs i namnet. De köper in saker till företaget. Det kan handla om produkter, material, råvaror eller tjänster av olika slag. Inköpare kan arbeta på olika sätt. Ibland är de med och analyserar vilka behov som finns redan från start. I andra fall kanske de tillhör en del av en leveranskedja, eller en del av en inköpsavdelning. Exakt vilka arbetsuppgifter och vilken roll som en inköpare har hos ett företag beror helt på företaget och verksamheten. Det är även skillnad mellan den privata och offentliga sektorn, där kommuner och myndigheter ingår. Hos den offentliga sektorn kallas inköparen för upphandlare och de har tydliga regler och processer som de måste förhålla sig till när de ska utföra sitt jobb.

Inköparen kan ansvara för allt som har med inköp att göra, från att analysera behovet till att kontakta leverantörer, förhandla och skriva avtal. Arbetat kräver god planering. Om du letar efter lediga jobb inom inköp finns det alltid ett stort behov, både inom den privata sektorn och inom den offentliga. En duktig inköpare är ovärderlig, inte bara eftersom de kan bygga upp ett stort nätverk med kontakter utan även för att deras jobb direkt påverkar stora delar av verksamheten. Som inköpare bör man ha en god analytisk förmåga och kunskap om avtalsrätt, köprätt och den specifika bransch man är verksam inom.

Lediga jobb som inköpsassistent – vad gör en inköpsassistent?

En inköpsassistent hjälper inköparen på olika sätt. Det kan till exempel vara inköpsassistents uppgift att begära in offerter från olika leverantörer, sköta den dagliga kontakten med leverantörerna och på olika sätt hjälpa inköparen. Om den vanliga inköparen har semester eller av någon annan anledning inte är på plats är det oftast inköpsassistenten som ska säkerställa att flödet inte stannar upp och att deadlines hålls. Många gånger är ett jobb som inköpsassistent ett bra sätt att få in en fot på ett företag.

Lediga jobb som inköpschef – vad gör en inköpschef?

Om inköparen sköter den dagliga verksamheten är det oftast inköpschefen som ansvarar för det långsiktiga, strategiska arbetet. Det kan till exempel handla om att ta fram policys, hitta och analysera viktiga leverantörer och på olika sätt ta beslut som påverkar verksamheten i det långa loppet. Som inköpschef behöver du oftast mycket god analytisk förmåga. Både inköpsassistent, inköpare och inköpschef kan ha snarlika arbetsuppgifter beroende på vad det är för företag. Hos ett mindre företag kanske inköparen och inköpschefen är samma person. Hos stora företag och organisatorisk brukar man skilja mellan den operativa inköparen och den strategiska inköparen. Det är inte ovanligt att inköpschefen rekryteras internt men i vissa fall måste tjänsten annonserat ut, något som bland annat gäller inom den offentliga sektorn. Det är även möjligt att jobba som inköpskonsult. Det finns konsultföretag som erbjuder tjänster som innefattar uthyrning av inköpschef, inköpsspecialist, inköpsassistent och andra typer av inköpsrelaterade befattningar.

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X