Your SEO optimized title page contents

I takt med att inköpsbranschen utvecklas krävs nya kunskaper och färdigheter för dig som verkar inom den. För inköpare gäller det att ha koll på allt från vad digitaliseringen innebär till att tänka hållbart och samarbeta med experter. Här är fyra områden som morgondagens inköpare måste bemästra.

Digitalisering och en högre strategisk nivå
När inköpsorganisationen digitaliseras blir det operativa arbetet automatiserat och sköts av AI-teknik och beslutsstöd. När mindre tid läggs på manuella uppgifter blir analytisk förmåga i stället i fokus. För framtidens inköpare gäller det därför att verka på en mer strategisk nivå.

Hållbarhet
Kraven på hållbarhet ökar inom alla branscher och det gäller även inköpsorganisationer. Här handlar det om allt från att hålla koll på sin leverantörskedja till att ta hållbara beslut som fungerar för organisationen i det långa loppet.

Specialistkunskap och samarbete med experter
Med ökade krav på strategi och hållbarhet är det omöjligt att ha full kontroll på alla tekniska detaljer. Därför är det viktigt att ta hjälp av experter och samarbeta med andra delar av organisationen för att skapa bästa möjliga resultat.

Värdeskapande inköp
Inköpare ska inte enbart hålla produktionen igång och se till att lagret är optimerat. I framtiden kommer en stor del av arbetet att handla om att ta beslut som är värdeskapande för organisationen och utvecklar affärerna i rätt riktning.

Vi kan en sak – inköp

Boka ett kostnadsfritt kundrådgivningssamtal med en av våra experter.

Stockholm:
Rolf Persson
073-656 56 19 rolf.persson@inkopsdesign.com
 
Göteborg:
Gunilla Gedda
079-078 00 28 gunilla.gedda@inkopsdesign.com