Nyhet

5 snabba frågor till Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Handelsbanken

15 mars 2023

  1. Hej Christian. Hur blir man råvaruanalytiker?

 

Det finns inget enkelt svar på det, men en förutsättning är förutom ett intresse för råvaror, att man bör läst nationalekonomi på högskola eller universitet. Råvaror handlar om mycket om efterfrågan mot utbud i starten av värdekedjan.

 

  1. Hur ändras råvarupriser idag, kontra 2018, då vi varken hade covid-19 eller krig i Europa? Är det ens någon skillnad?

 

Det är en betydande skillnad, absolut. Företagen är mer osäkra om framtiden än vad de var tidigare, investeringsviljan är inte lika stor, det påverkar ju naturligtvis. Lågkonjunkturen trycker ned priserna på många råvaror, som aluminium, olja, stål och skogsprodukter, medan det finns ett strukturellt underskott på vissa råvaror, som koppar och nickel. Det har varit en överefterfrågan de senaste åren, där det har konsumerats mer koppar än vad som produceras. Det lutar mer och mer åt att koppar och nickel är i en prismässig supercykel, drivet av elektrifieringen av samhället.

 

  1. Vad är ditt bästa råd till inköpare som arbetar med att köpa in råvaror av någon sort?

 

Ha tillgång till en bra expertis på trenderna inom den råvara man handlar med och jobba   med sitt lager.

 

  1. Vilken råvara är det som är mest prisrörlig över tid? /svårast att förutspå?

 

De mest prisrörliga råvarorna är stål och sågade trävaror där det skiljer väldigt mycket i pris mellan de högsta och lägsta nivåerna. Att lägga prisprognoser på kort sikt på dessa är därmed ofta en utmaning.

 

  1. Är det något som har förvånat dig angående råvarupriserna i denna osäkra tid, eller har du lyckats förutspå det mesta som har hänt på marknaden för råvarupriser?

 

Inte direkt förvånat mig, men det som överraskat mig är styrkan i zink, koppar och nickel i den här konjunkturen. Normalt faller priserna ned mot kostnadskurvorna i lågkonjunktur, så har det varit i de flesta cyklerna men inte denna gång, vilket har sina förklaringar i utbudsstörningar och en strukturellt stark efterfrågan för koppar och nickel.

 

             Tack Christian för att du tog dig att svara på våra frågor!

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X