Your SEO optimized title page contents

Inköpare har stor makt att påverka sitt företags miljöarbetet i rätt riktning. Här kommer sex tips på hur du som inköpare kan komma igång med ditt hållbarhetstänk.

1. Bryt vanor
En bra start är att våga bryta inköpsvanor. Köp inte samma produkt som alltid utan våga prova ett mer miljövänligt alternativ för att ha något att jämföra med.

2. Våga fråga
Våga ställa krav på dina leverantörer genom att ställa relevanta frågor, sätta upp kravprofiler och ifrågasätt om något verkar orimligt. Att fråga om miljövänliga alternativ är alltid bra eftersom det låter leverantörerna veta att intresset finns och ökar trycket på att utveckla miljövänligare produkter.

3. Koncentrera dig på det viktigaste
Identifiera var företagets miljöpåverkan är som störst och koncentrera dig på det. Att veta var miljöarbetet behövs som mest gör dig mer effektiv och gör arbetet mer överskådligt.

4. Titta efter miljömärkningar
Att använda sig av miljömärkningar är en bra grund. En grundregel är att förlita dig mer på oberoende miljömärkningar som kontrolleras av en tredje part.

5. Inspireras och samarbeta
För mindre företag kan det vara svårt att ställa krav på sina leverantörer. Låt dig inspireras av hur andra företag arbetar eller gå ihop och ställ krav tillsammans. Miljöarbetet är en gemensam fråga.

6. Försök gör affärer med återköp
Ska ni exempelvis byta ut datorer, försök att hitta en leverantör som tar hand om era gamla datorer genom att sälja vidare eller återanvänder på annat sätt.

Vi kan en sak – inköp

Boka ett kostnadsfritt kundrådgivningssamtal med en av våra experter.

Stockholm:
Rolf Persson
073-656 56 19 rolf.persson@inkopsdesign.com
 
Göteborg:
Gunilla Gedda
079-078 00 28 gunilla.gedda@inkopsdesign.com