Sänka inköpskostnaderna med rätt beslutsstödssystem

Så gott som alla företag med inköpskostnader kan, på ett eller annat sätt, minska dessa kostnader. Exakt hur inköpskostnaderna minskas beror på verksamheten. Hur ett företag arbetar med inköp brukar bero på flera faktorer, från personalens kunskap och erfarenhet till företagets organisation och storlek. Det allra första man bör göra för att kunna sänka inköpskostnader är att undersöka nuläget med en Spendanalys.

Vad är ett beslutsstödsystem?

System som innehåller stor volym av viktig information kan vara svårt att på ett enkelt vis få ut. Detta innebär vanligtvis problem då ett konstant varierande informationsbehov ska tillfredsställas inom organisationen.

Beslutsstöd är kort sagt ett samlingsbegrepp för ett flertal tillvägagångssätt att stödja i beslutsfattande. Detta i huvudsak genom datorbearbetning av större informationsmängder med hjälp av beslutsstödsystem samt algoritmer för att utvinna information från övriga system inom företaget. Vad beslutsstödsystem handlar om är att fungera som en stöttepelare och effektivt verktyg för beslutsfattande.

Många IT-system är optimerade för att behandla repetitiva och många transaktioner. Med Inköpsdesigns verktyg får ni enkelt en övergripande och sammanfattande bild av företagets samtliga områden. Detta med hjälp av BI-system som hjälper till att både identifiera och analysera, samt visualisera data med hjälp av säkra och välhanterade funktioner.

Det finns ett överflöd av olika system och programvaror av beslutsstöd. I de system som Inköpsdesign har att erbjuda finns det en rad möjligheter till beslutsstöd, rapporter och data i ett program som passar er. Kontakta oss gärna så berättar vi mer kring våra beslutsstödsystem och ger er den information ni behöver om dem. Tillsammans ser vi till att ert företag förses med rätt verktyg och system för er inköpsavdelning.

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X