Inköpsdesign

Då är det bäst att välja en inköpskonsult

30 april 2020

Nya perspektiv på verksamhetens processer, uppriktighet samt snabb och effektiv hjälp vid kriser. Det finns många fördelar med att ta hjälp av en inköpskonsult både ur ett kortsiktigt och långsiktigt perspektiv.

– Olika företag har olika behov, när vi matchar konsulter med uppdrag handlar det om mer än branscherfarenhet. En bra inköpskonsult ska våga vara lite personligare och passa in, säger Sara Jägborn, konsult på Inköpsdesign.

Till skillnad från att rekrytera en inköpare är en inköpskonsult till för att fylla ett tillfälligt behov, oavsett om det gäller att täcka upp vid en föräldraledighet, en sjukskrivning eller mellan rekryteringar.

– Vanligtvis börjar en ny rekrytering med flera månaders provanställning och det är naturligt för den nyanställda att vara försiktig med att göra sig hörd eller gå emot normer vilket kan påverka inköpsfunktionens effektivitet. Här har en konsult fördelen att våga ifrågasätta på ett annat sätt, säger Sara.

En skicklig inköpskonsult kan snabbt sätta sig in i arbetsprocesser och informationsflöden, vilket blir ett sätt att komma åt lågt hängande frukter och ge förslag gällande exempelvis nya strukturer för bättre effektivitet.

– Det är viktigt att komma ihåg att konsulter har erfarenhet, nyfikenhet och viljan att komma in i ett nytt bolag och göra stödinsatser som ger mätbara resultat. Jag tycker att företag ska ta den chansen att använda konsultkompetens.

Branschspecifik erfarenhet
Ofta efterfrågas en inköpskonsult med branschspecifik erfarenhet för att uppstarten ska gå så smidigt som möjligt. Men enligt Sara Jägborn är det viktigt att inte stanna där utan att också se fördelarna med att få helt nya synsätt.

– Det handlar inte om att klampa in och ändra arbetsprocesser, utan om att hjälpa till med att lyfta blicken. Det är naturligt för företag att gå i samma gamla hjulspår och då kan en inköpskonsult se på verksamheten med nya ögon.

Konsulter i kristider
När det brinner i knutarna är det viktigare än någonsin att ha rätt kompetens på rätt plats. En erfaren inköpskonsult är ett snabbt och tryggt alternativ som låter företaget fokusera rätt i krisen.

– En erfaren inköpskonsult kan i princip få en lista på vad som ska göras och sedan sköta sig själv. Det avlastar det dagliga arbetet och frigör företagets resurser. En annan fördel för den som jagar nya leverantörer är att en inköpskonsult kan ta med sig nya ingångar på leverantörssidan, säger Sara Jägborn.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X