Okategoriserade

Dropshipping ställer helt nya krav på inköparen – och organisationen

20 januari 2021

Dropshipping

Med hjälp av dropshipping kan e-handelsbolag bedriva försäljning på nätet utan att först köpa in och lagerhålla produkterna. För inköpsorganisationen betyder dropshipping bland annat nya arbetssätt med längre och mer komplexa planeringscykler.

Dropshipping innebär att ett e-handelsföretag, eller distanshandelsföretag, outsourcar logistik och varulager till en leverantör, vilken i sin tur levererar direkt till slutkund. Genom att överlåta en stor del av arbetet till leverantören, kan e-handelsföretag fokusera mer på marknadsföring och försäljning.

Sara Jägborn, idag teamleader för inköp av konsulter och indirekt på Svenska Kraftnät, arbetade med dropshipping redan 2016–2017. Då innebar dropshipping mycket orörd mark och en stor fråga var huruvida de kunde lita på att leverantörerna kunde leverera vad som utlovats.

– Leverantörerna blev inte längre bara leverantörer utan en partner i leverantörskedjan. Som beställare måste man lägga sig i mer vad den andra parten gör och ha en tightare relation, säger Sara Jägborn.

Arbetssättet skiljer sig från vad de flesta inköpare är vana vid och precis som alla nya arbetssätt kräver det planering och övning. Det ställer höga krav på systemintegration när alla separata system ska klaffa med ordrar, orderbekräftelser, kundkommunikation, logistik och leverans, vilket kan vara en hög tröskel beroende på vilka system man använder.

– Det är ett helt annat arbetssätt och för att dropshipping ska fungera behöver inköpsorganisationen att ha en strategi för informationsflödet och en upparbetad dialog med leverantörerna.

Lagerhållning och prognoser
Stora och volymkrävande produkter är dyra att både frakta och lagerhålla. Här kan dropshipping innebära många fördelar eftersom man slipper lagerkostnaden, men å andra sidan kräver processen mer planering eftersom leverantörerna behöver ha en annan typ av prognoser.

– Leverantörerna vill ha ledtider och planeringscyklerna blir längre. Oftast behöver man köpa åtminstone 60 procent av den prognos man uppgett. Så även om man slipper lagerhållning är det viktigt att förstå att dropshipping kräver en annan typ av planering och investering, där leverantörens lager blir viktigare.

Hållbarhet och resursfördelning
En stor fördel ur hållbarhetssynpunkt är att dropshipping minskar risken för överproduktion. Om bolaget själva köper in varor och lagerhåller, måste allt säljas. Om varorna istället är kvar hos leverantören kan den sälja vidare till en annan återförsäljare och på så sätt kan produkterna flyttas dit de behövs, en sorts systematisk flexibilitet.

– Kunden ska ha ursprungsbolaget som sin kontaktyta, även om leverantören har exempelvis kundtjänst integrerad. Även om leverantören kan uppleva att det är en jobbig process i början, blir det en tightare arbetskedja som möjliggör en mer hållbar resursfördelning. Dessutom kan det stärka varumärket på sikt eftersom e-handlaren kan undvika att genomföra onödig rea för att tömma lagret, säger Sara Jägborn.

 

 

Dropshipping i korthet
Processen för dropshipping ser ut ungefär såhär

  1. Kund beställer någonting hos e-handelsföretaget
  2. E-handelsföretaget skickar ordern till leverantören
  3. Leverantören genomför ordern och säkerhetsställer leverans till kunden

Kunden som har beställt uppfattar oftast inte att produkten har levererats av någon annan än e-handelsföretaget. Ordern levereras oftast i e-handelsföretagets brandade förpackningar, packsedlar och dylikt. Vem som sköter returer, reklamationer och kundtjänst är beroende på avtalet, men det vanligaste är att leverantören även står för dessa delar.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X