Nyhet

FN:s globala mål – här börjar flera företags hållbarhetsarbete

10 februari 2023

Hållbarhet och inköp har varit på tapeten länge men vad ska man som inköpsfunktion utgår ifrån? I dag jobbar många företag med FN:s globala mål som utgångspunkt. Här är de och så fungerar de för företag.

De globala målen inkluderar tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Agenda 2030, som är en universell agenda och innefattar de globala målen, har tagits fram av FN:s 193 medlemsländer tillsammans med representanter från regeringar, forskare, privata sektorn och civilsamhället över hela världen.

Det är den mest ambitiösa agendan som världens länder någonsin antagit och syftet är att uppnå fyra saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen.

Så jobbar företagen
Små och medelstora företag som vill arbeta med de globala målen kan använda sig av någonting som heter SDG-acceleratorn. Det är ett program från FN:s organ för utveckling som syftar till att underlätta arbetet för företag som vill inkludera de globala målen i sin affärsverksamhet.

Här har de 169 delmålen översätts till möjligheter för näringslivet i ett antal kort. De kan användas för att identifiera konkreta affärsmöjligheter och utmaningar som företag kan utnyttja och använda som utgångspunkt i innovationsprocesser, exempelvis gällande ansvarsfull hantering av kemikalier. Det finns även en så kallad innovationsresa som börjar med att definiera vilken utmaning som ett företag vill lösa och avslutas med en plan för hur den nya lösningen kan integreras i verksamheten.

De globala målen

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringarna
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekosystem och biologisk mångfald
 16. Fredliga och inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X