Okategoriserade

Global Compacts 10 principer: världens största företagsinitiativ inom hållbarhet

29 maj 2019

FN:s Global Compact är världens största företagsinitiativ inom hållbarhetsområdet och bygger på tio företagsprinciper som bygger på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, världsfacket ILO:s grundläggande konventioner, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Global Compact är ett frivilligt initiativ där medlemmarna förbinder sig till att följa principerna och att årligen rapportera hur det går.

Flera av de kunder Inköpsdesign har arbetat med har engagerat sig i FN Global Compact. PEAB undertecknade initiativet redan 2012 för att kunna verka för ett ansvarsfullt företagande. Selecta har en Supplier Code of Conduct som täcker in samtliga hållbarhetsområden och grundar sig på Global Compact.


Genom att bli medlem förbinder sig företag och organisationer att:

Mänskliga rättigheter

Princip 1: Stödja och respektera internationella mänskliga rättigheter inom sfären för företagens inflytande

Princip 2: Försäkra att deras egna företag inte är inblandade i kränkningar av mänskliga rättigheter

Arbetsrätt

Princip 3: Upprätthålla föreningsfrihet och erkänna rätten av kollektiva förhandlingar

Princip 4: Eliminera alla former av tvångsarbete

Princip 5: Avskaffa barnarbete

Princip 6: Avskaffa diskriminering vad gäller rekrytering och arbetsuppgifter

Miljö

Princip 7: Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker

Princip 8: Ta initiativ för att stärka ett större miljömedvetande

Princip 9: Uppmuntra utvecklandet av miljövänlig teknik

Korruption

Princip 10: Motverka alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.


Vill du veta mer om FN Global Compact? Klicka här


 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X