Okategoriserade

Håll koll på kassaflödet

5 mars 2020

Inköp är en stor kostnadspost i de flesta företag och därför gäller det att hålla koll på kassaflödet. För att lyckas krävs en förmåga att se framåt och ha riktlinjer för oförutsägbara händelser. En viktig del är att utforma avtal med flexibilitet och möjlighet till omförhandlingar och se till att handlingsplaner finns klara för olika scenarion.

Håll koll på detta:

  1. Allmän konjunktur

Den allmänna konjunkturen med nedgångar och uppgångar samt valutaförändringar. Hur påverkas exempelvis ert företag om den amerikanska dollarn stiger med 10 procent?

  1. Branschkonjunktur

Hur går din specifika bransch och angränsande branscher– både kort- och långsiktigt? Bara för att den svenska ekonomin går bra behöver det inte innebära att er bransch går strålande tider till mötes.

  1. Externa händelser

Externa händelser i samhället såsom pandemier, handelskrig, naturkatastrofer och större politiska konflikter kan påverka både försäljning (minskade intäkter) och priser på de inköp som företaget behöver.

  1. Interna händelser

Interna händelser kan vara exempelvis produktionstopp, produktionsbortfall eller att produktionslinjen bryts. Här är det viktigt att de inkomstbortfall som ett produktionsstopp innebär inte förvärras av att inköpen, och därmed kostnaderna, fortsätter som vanligt trots att produktionen är stoppad.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X