Inköpsdesign

Hallå där, Pia Wirén, Nordic Procurement Manager på Selecta

15 maj 2019

Pia Wirén, Nordic Procurement Manager på Selecta svarar på tio frågor om hållbara leverantörskedjor.

Varför är det viktigt att ha en hållbar leverantörskedja?
Motiven för en hållbar leverantörskedja är många. Med en hållbar leverantörskedja kan du undvika finansiella varumärkesrisker samt minska kostnader i leverantörsledet. Dessutom kan du möta krav från såväl konsumenter och anställda som distributörer och kunder. För många är företagets värderingar och hållbarhetsarbete viktigt för att attraheras av en ny arbetsgivare. Det är bra att vi alla kan pusha varandra i hållbarhetsarbetet och på så sätt driva det framåt tillsammans.

Hur ser du på hållbara leverantörskedjor utifrån ett inköpsperspektiv?
Som inköpare gäller det att ha kontroll över och känna till sin leverantörskedja. Fokus på hållbarhet har ökat och det handlar inte bara om lagar, nationella beslut eller beslut inom EU, även företag har större ansvar och krav som är tydliga i SDG’erna exempelvis hållbarhetsredovisningar. Att konsumera som vi gör idag är inte hållbart utan vi behöver jobba med hållbarhetsfrågor tillsammans. Jordklotet räcker inte till om vi fortsätter konsumera som vi gör och andra mål förutom BNP-tillväxt behöver diskuteras.

Varför är det viktigt att som inköpare att ha koll på leverantörskedjan?
Att inte ha kontroll över sina leverantörer är en stor risk. Har du inte koll på leverantörskedjan kan du helt enkelt inte göra ett bra jobb och inte definiera risker och mål.

Hur gör en inköpare som vill börja arbeta med hållbarhet i leverantörskedjan?
En förutsättning för att kunna arbeta med en hållbar leverantörskedja är att beslutet först och främst kommer från ledningen och att mål kommuniceras och implementeras från ledningen. Det första steget i en effektiv riskanalysprocess är att definiera din leverantörskedja, kartlägga risker och leverantörer, utforma en kravställning, sätta en prioritetsordning, definiera beslut och beslutsvägar och eventuellt granska dina leverantörer.

Vad är första steget i arbetet med att få koll på leverantörskedjan?
Det gäller att först kartlägga din leverantörskedja. Strukturera upp arbetet och börja med att titta på dina största leverantörer där oftast 80/20 regeln gäller; att 20 procent av dina leverantörer står för 80 procent av din spend. Vi på Selecta har utgått från spend, vilka länder som leverantören verkar i samt produktkategori. Det finns olika index gällande riskländer att utgå från, och sedan kan du ta beslut vad som gäller för just ditt företag.

Vad finns det för hållbarhetsrisker i leverantörskedjan?
En stor hållbarhetsrisk är avstånd och ju längre ner i värdekedjan du kommer med underleverantörer och underleverantörens underleverantör, desto högre risk. Komplexa leverantörskedjor väcker givetvis frågan om hur långt vårt ansvar går.

Går det att lita på märkningar? Finns det några som är pålitliga?
En generell huvudregel är att förlita sig mer på certifieringar av tredje part med en oberoende tredje part, framför certifiering av första eller andra part.

Kan en inköpare få kontroll över hela leverantörskedjan?
Nej, därför är det viktigt att ha realistiska mål. Att hela tiden arbeta systematiskt och lägga sina resurser på de leverantörer som utgör störst risk.

Hur kan externa leverantörer kontrolleras?
Det finns certifieringar att använda sig av och det går även att inleda processen med en riskutvärdering. Skulle den inte se bra ut – åk ut och besök dina leverantörer eller anlita en extern auditör!

Vad har du för tips till inköpare som vill jobba mer med hållbarhet?
Det är viktigt att jobba långsiktigt, att ha tålamod och vara ödmjuk. Det här är komplexa frågor där det många gånger inte finns ett tydligt ja eller nej. Håll dig uppdaterad på forskning, rön och teorier. Dessutom tror jag att det är viktigt att ha transparens i sitt hållbarhetsarbete och en dialog med både leverantörer och kunder. Respektera komplexiteten och sätt realistiska mål.

Inköpardagen – fokus på hållbarhet 
Pia Wirén, Nordic Procurement Manager på Selecta, föreläste på Inköpardagen om vad en hållbar leverantörskedja är – och vilka riskanalysverktyg som går att använda i arbetet med hållbara inköp.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X