Okategoriserade

Hållbara inköp: Märkningar för miljö och hållbarhet som alltid går att lita på

5 juni 2019

Ett enkelt sätt att arbeta med hållbara inköp är att använda sig av erkända märkningar och certifieringar. Men det kan vara svårt att veta vilka av alla miljömärkningar som är legitima. Här kommer en kort guide som en hjälp på vägen emot ett mer hållbart inköpsarbete. 

ISO-standard  

Det finns tre olika ISO-standarder av miljömärkningar: miljömärkning typ I, miljöuttalanden typ II och miljövarudeklarationer typ III.  

Typ I – ISO 14024 

Miljömärkning typ I består av symboler som syftar till att kunna göra medvetna inköpsval. Märkningen bygger på ett antal kriterier utifrån ett livscykelperspektiv och fastställs av en expertgrupp. En leverantör eller tillverkare som kan visa att deras produkt uppfyller kraven ansöker om att få märka sin produkt. En stor fördel med denna miljömärkning är att den inte kräver någon miljökompetens av kunden.  
 
Typ II –ISO 14021 

Miljömärkning typ II är egna miljöuttalanden/påståenden samt reklam. Märkningen bygger på att importörer, grossister och tillverkare själva beskriver miljöegenskaper av en vara eller tjänst. Här handlar det helt enkelt om att företag själva lämnar ut data som är relevant för miljöbedömning. Det finns ingen oberoende kontroll av data så utgångspunkten är att branschen har egenkontroll. Denna miljömärkning ställer relativt stora krav på kundens egen miljökompetens. 

Typ III – ISO 14025 

Miljömärkning typ III är certifierade miljövarudeklarationer och visar inte om produkten är godkänd eller ej, utan om hur bra miljöprestanda den har. Analysen har oftast en sammanfattande slutsats som visar produktens samlade miljöbelastning, trots det krävs det betydande miljökunskap för den som ska använda miljövarudeklarationer som underlag – exempelvis att kunna sammanväga flera olika miljöaspekter om flera produkter ska jämföras.  

Tredjepartscertifiering  

En generell huvudregel är att förlita sig mer på tredjepartscertifieringar än på företagens egna certifieringar och märkningar. Detta kan du göra genom att efterfråga leverantörer med Miljömärkning Typ I, då dessa är tredjepartskontrollerade, har multikriterier och ständigt höjer sina krav.  

Dessa miljömärken har Typ I miljömärkning i Sverige: 

Bra Miljöval 

Bra Miljöval är Svenska Naturskyddsföreningens miljömärke och är en av de vanligaste märkningarna på den svenska marknaden. Bra Miljöval har kriterier för olika områden och kriterierna skiljer sig åt beroende på område. Märkningen följer ett livscykelperspektiv och alla krav bygger på samma grund: att spara på naturresurser.  

Svanen 

Svanen är det officiella nordiska miljömärket och drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Även Svanen har ett livscykelperspektiv och tittar på hela produktens miljöpåverkan. Svanenmärkta produkter måste leva upp till ett antal olika miljökriterier och Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.  

EU Ecolabel 

EU Ecolabel, tidigare känd som EU-Blomman, är Svanens motsvarighet i Europa och EU:s officiella miljömärke. Märkningens krav tas fram av ansvariga organ i EU:s medlemsländer och arbetet görs på uppdrag av EU-kommissionen. I Sverige sker arbetet på uppdrag av regeringen och processen fungerar liknande som Svanen. Produkterna granskas ur ett livscykelperspektiv.  

TCO Certified 

TCO Certified är världens mest omfattande hållbarhetscertifiering för IT-produkter. Denna certifiering innehåller krav på miljömässigt och socialt ansvarstagande ur ett livscykelperspektiv. TCO Certified ägs av TCO, en svensk icke-vinstdrivande och partipolitiskt fristående facklig centralorganisation. 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X