Nyhet

Hållbara leverantörskedjor, så här kommer ni i gång

15 november 2023

Pila Wirén om hållbara leverantörskedjor

När den globala klimatomställningen, nya svenska lagar och europeiska reformer ställer krav på att hållbarhet ska genomsyra organisationer och företag, har metoder för att ställa om och kunna redovisa utfallet utvecklats. Hållbara leverantörskedjor är en viktig del av det arbetet och en viktig del av inköparens ansvar och uppgifter.

– Det behövs ett utgångsläge och en karta för att göra hållbarhetsarbetet på rätt sätt och det berör alla delar av verksamheten. Starten är att djuplodande inventera vilka krav som finns och vad verksamheten vill uppnå, säger Pia Wirén, Nordic Procurement Manager på Selecta.

En hållbar leverantörskedja är förenklat en uppsättning policys, krav och kvalitetsrutiner som utgör en förutsättning för när varor och tjänster ska upphandlas. Men att utveckla och implementera dessa är en process som inte alls börjar med leverantörerna.

– Ett företag måste börja med att göra en genomlysning av den egna verksamheten för att komma fram till hur det ska arbeta med hållbarhet. Var finns det ej hållbara delar, vad måste hanteras löpande och vad går att påverka.

En lika viktig fråga att grundligt ta reda på är vilka krav som finns från sakägare som kunder och medarbetare.

– Ska vi kunna leverera tjänster och produkter som lever upp till krav på hållbarhet, oavsett om det gäller miljö, jämställdhet, mänskliga rättigheter, korruption eller någon annan del av de globala målen, då måste vi ha en öppen dialog om det. Sakägarnas krav är en utgångspunkt för vilka krav vi kan ställa på vår egen verksamhet och vad vi sedan ska ta med till leverantörsledet.

Att implementera ett hållbarhetsarbete innebär att först utbilda verksamheten internt så att alla arbetar mot samma mål. När det kommer till leverantörerna är dialog och utbildning även här nyckeln till att lyckas uppnå hållbara leverantörskedjor. Alla företag har inte samma sätt att se på hållbarhet, och vissa leverantörer kanske inte ens förstår vad det betyder.

– I Sverige ligger vi långt framme ur ett globalt och även europeiskt perspektiv, köper man produkter eller tjänster från företag i andra länder måste man utgå från leverantörens nuvarande hållbarhetsmål och kunskapsnivå. Målsättningen är inte att byta leverantör utan att få dem att arbeta hållbart, om man inte gör detta redan, vilket många leverantörer gör. Då behövs både utbildning och dialog i allt från riskutvärdering, avtalskrav, lagkrav och uppförandekoder. Vill en leverantör fortsätta arbeta med oss kan vi successivt höja hållbarhetskraven.

Hållbara leverantörskedjor innebär att sätta upp mål och formulera genomförandet i policys och krav. Revisioner av leverantörer, bygga relationer och att utbilda är idag naturliga delar av en inköpares vardag.

– Att arbeta i partnerskap med sina leverantörer är bästa sättet att uppnå hållbara leverantörskedjor. Det handlar inte om att slänga ut leverantörer, utan att utbilda dem och utveckla långsiktiga relationer.

För leverantörer kan det handla om att överleva som företag, de som inte genomför hållbara omställningar kommer långsiktigt att bli bortvalda.

– På Selecta gör vi löpande riskutvärdering, revisioner och även anläggningsbesök för att ärligt kunna redovisa ett genomgående hållbarhetsarbete. Det handlar om att ta ansvar och vara transparent med om avtalen följs och om leverantörerna lever upp till vår Supplier Code of Conduct.

– Det här är viktiga frågor att arbeta med och alla hjälper och puttar varandra framåt. På så sätt går det också att komma längre och längre ner i leverantörskedjan och påverka globalt, oavsett om man är ett internationellt eller svenskt företag, säger Pia Wirén, Nordic Procurement Manager på Selecta.

 

 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X