Okategoriserade

Här är 26 inköpstitlar – vilken passar just dig?

9 oktober 2019

Rollen som inköpare är bred och kan betyda olika saker beroende på var i organisationen du arbetar. Kolla in de vanligaste kategorierna av inköpare – och vad de gör.

Operativ inköpare
En operativ inköpare ansvarar för att köpa in det som behövs för att verksamheten ska fungera normalt, oftast med redan upphandlade leverantörer. Dessutom sköter operativa inköpare pappersarbete så som avropsbeställningar, tullklarering, godsmottagning, spedition, fakturahantering och leveransbevakning. Andra namn på operativa inköpare är logistikinköpare, avropsinköpare, inköpsadministratörer, produktionsinköpare och leveransstyrare.

Strategisk inköpare
En strategisk inköpare har normalt ett större ansvar än en operativ inköpare och arbetar med att vidareutveckla organisationens strategiska inköpsposition. Dessutom gör en strategisk inköpare policyer, kategori- och leverantörsstrategier, utvärderar nya leverantörer och förhandlar ibland globala ramavtal. Den strategiska inköparen har ett långsiktigt perspektiv och arbetar med olika typer av leverantörer för att skapa en leverantörsportfölj som är anpassad för det egna bolaget. Ibland kallas strategiska inköpare sortimentsinköpare, kategoriansvariga eller kategoriinköpare.

Taktisk inköpare, kontraktsinköpare
Som taktisk inköpare ser man till att flödet fungerar i stort, genom att bland annat upphandla och kontraktera leverantörer och omförhandla avtal. I vissa fall är taktiska inköpare mer operativa och jobbar även med leverantörsutveckling och omförhandling av avtal.

Offentlig upphandlare
Den inköpare vars arbete går under lagen om offentlig upphandling kallas för offentlig upphandlare. Lagen om offentliga upphandlingar påverkar hur allt offentligt upphandlingsarbete ska bedrivas. Offentliga upphandlare tillhör den taktiska inköpsfunktionen.

Leverantörsstyrare
Som leverantörsstyrare är man inriktad på att utveckla och utvärdera leverantörsbasen i affärsupplägg där leverantörsstyrningen är viktig. Leverantörsstyrningsarbete räknas ofta till taktiska inköp eller operativa inköp. Ett annat namn för leverantörsstyrare är leverantörsutvecklare.

Inköpscontroller
En inköpscontroller arbetar med att stödja inköpsledningen, strategiska inköpare och andra i organisationen som fattar centrala inköpsbeslut. Behovet finns oftast i större organisationer och det består bland annat av datainsamling, analys och utredning, vilket i sin tur leder fram till bland annat budgetrapportering och spendanalyser. En inköpscontroller kallas ibland även för inköpsanalytiker.

Entreprenadinköpare
Den som arbetar med sortiment som omfattar, eller är besläktade med olika typer av installationsentreprenader, kallas för entreprenadinköpare. När arbetet sker i anslutning till montage- eller byggnadsplatsen används namnet fältinköpare. I vissa fall kan arbetet även inkludera vissa inköpskategorier såsom grossistmaterial. Denna typ av inköpare arbetar ibland även parallellt som exempelvis projektledare eller mängdreglerare.

Teknikinköpare
En teknisk inköpare arbetar med att kartlägga vilka tekniker och produkter som finns på marknaden för att kunna formulera det i specifikationer. Teknikinköpare kan även fungera som en länk mellan leverantörsmarknad, teknikorganisation och en kommersiellt inriktad inköpsorganisation. Teknikinköpare går även under namnet inköpsingenjör.

Projektinköpare
Den som är projektinköpare är dedikerad till ett projekt och arbetar specifikt för det projektets bästa. En projektinköpare arbetar med många olika sortiment inom projektets ramar. Projektinköpare finns ofta vid större projekt och ibland är de etablerade redan i företagets anbudsprojekt, eftersom upphandling ofta sker genom anbud. Då kallas de anbudsinköpare. Projektinköpare är vanliga inom byggbranschen och i teknikprojekt.

Underhållsinköpare
En underhållsinköpare är generellt sett en generalist som arbetar med sourcing av kategoriinköp, logistik, kontraktering eller operativt arbete. Sortimenten brukar huvudsakligen vara underhållstjänster och reservdelar.

Serviceinköpare
Som serviceinköpare arbetar du med olika typer av markservice, så som vaktmästeri, personalrestaurang, telefonväxel, kontorsmaterial och liknande. I större organisationer bildar serviceinköpare en egen avdelning som brukar kallas för serviceinköp, supportinköp, omsorgsomköp eller FM-inköp. Den sistnämnda är en relativt ny men snabbt växande företeelse som är inriktad på alla stödfunktioner i lokaler, byggnader och generella installationer. FM kommer från det engelska uttrycket ”Facilities Management”.

Inköpschef
En inköpschef är den person som är ytterst ansvarig för att inköpsavdelningen ska nå sina mål, vilka i sin tur är satta av vd:n eller ledningsgruppen. Målen översätts till praktiskt inköpsarbete med olika ansvarsområden för de olika inköpsrollerna, så som exempelvis strategiska inköpare. För att arbetet ska bli tydligt görs oftast en inköpsstrategi som ska fungera som en kompass för de olika inköparna. Att skapa en inköpsstrategi och att implementera den är några av inköpschefens huvuduppgifter. Utöver att leda inköpsarbetet ska en inköpschef ansvara för kompetensutveckling och vara tillgänglig för sina medarbetare. Inköpschefens jobb förknippas ibland med strategiskt inköp, vilket beror på att i mindre organisationer finns det ibland bara en strategisk inköpare – och det är inköpschefen.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X