Inköpsdesign

Inköparen post corona – så utvecklas rollen framöver

28 oktober 2020

Under coronapandemin har det strategiska inköpsarbetet fått lämna plats för brandkårsutryckningar för att lösa akuta problem. Men hur kommer den framtida inköpsrollen att formas i kölvattnet av pandemin?

Coronapandemin påverkar inköparrollen både ur ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Kortsiktigt är det att hantera problematiken med uteblivna eller försenade leveranser. Långsiktigt handlar det om att få igång hela verksamheten igen och säkra leverantörer. Bristen på leverantörer kombineras med pressen att dra ned kostnaderna.

När krisen är över kan förhoppningsvis inköpsorganisationen ta lärdom och utvecklas framåt. Här kommer tre exempel på hur.

Planera alltid framåt
När kriser passerat är det vanligt att ledningen nedprioriterar att spara i ladorna. Det är viktigt att komma ihåg att kriser återkommer, även om det är i olika skepnader. Här finns en viktig roll som inköparen har potential att fylla, nämligen att planera och påminna om detta. En strategisk inköpare kan planera långsiktigt och är förberedd inför de flesta scenarier.

Riskbedömning och lagerhållning
Det strategiska inköpsarbetet ska även inkludera att kunna motivera och beskriva risker för ledningen, för att på så sätt kunna motivera lagerhållning och de siffror som räknas på. Förhoppningsvis finns det utrymme i inköpsarbetet att ta med sig lärdomarna och planera runt såväl produktion som begräsningar.

En central del av verksamheten
Med kriser ökar kraven på kostnadsbesparingar och effektiviseringar. Här finns en öppning för att göra inköpsfunktionen till en central del av verksamheten, istället för en stödfunktion. När inköpsfunktionen är med i hela produktionsapparaten blir det enklare att genomföra förbättringar i lönsamheten och processerna blir effektivare.

Exakt hur inköparrollen kommer utvecklas återstår att se, men den har absolut potential att bli den strategiskt viktigaste rollen som säkrar både långsiktighet och möjlighet till snabba omställningar.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X