Nyhet

Inköpsdesign rekryterar hållbart

21 maj 2021

För Inköpsdesign är det lika viktigt att kandidaten har en bra upplevelse under rekryteringsprocessen som att arbetsgivaren blir nöjd med slutleveransen. Arbetet med hållbar rekrytering utifrån ett rekryteringsperspektiv innebär att Inköpdesign arbetar med fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering. Det innebär att vid urval och intervjuer tas ingen hänsyn till ålder, kön eller etnicitet utan det är alltid kompetens och erfarenhet som avgör vilka kandidater som kan bli aktuella.

Redan vid första kundmötet med arbetsgivaren gås rekryteringsprocessen igenom för att poängtera vilket arbetssätt Inköpsdesign använder sig av.

– Det är viktigt för oss att våra kunder förstår att vi arbetar med kompetensbaserad och fördomsfri rekrytering, säger Atena Vinogradova, HR ansvarig på Inköpsdesign.

Avstämningar och återkoppling med kandidaterna görs successivt genom hela rekryteringsprocessen för att säkerställa upplevelsen av den pågående processen. Arbetet med komptensbaserad rekrytering innebär till exempel att man ställer samma frågor till samtliga kandidater med hänsyn taget till den aktuella rollen. Personlighetstester görs alltid i slutet av rekryteringsprocessen då det enbart är ett komplement till intervjuerna.

– I en hållbar rekryteringsprocess utgår vi från kundens behov vilket innebär att vi snabbt, kostnadseffektivt, med ett brett nätverk och searching hittar de bästa medarbetarna utifrån kundens verksamhet. En kravprofil sammanställs efter kundens önskemål där kraven på önskad kunskap samt meriterande kriterier framgår. Även det som arbetsgivarna har att erbjuda är viktigt att förmedla så de presumtiva kandidaterna får en rättvis bild av tjänsten, säger Atena Vinogradova.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X