InköpsdesignNyhet

Inköpsdesign stödjer stiftelsen Aktiv Skola

2 oktober 2019

Inköpsdesign stödjer stiftelsen Aktiv Skola och deras arbete att förbättra skolan med hjälp av utbildningsmaterial, föreläsningar och rådgivning. Aktiv Skola fokuserar på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbing.

– När jag läste om Aktiv Skola och deras viktiga arbete kändes det som helt rätt sak att bidra till. Det är otroligt viktigt att de fortsätter sprida kunskap som stärker unga människor, säger Lena Söderberg, vd Inköpsdesign.

Aktiv Skola erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial som alla Sveriges skolor kan få tillgång till via en kunskapsbank. Materialet, som kan vara lärarhandledningar, lathundar och inspelade föreläsningar, finns anpassat till alla årskurser från lågstadiet till gymnasiet och tas fram av Aktiv Skola tillsammans med experter från olika områden.  

Utöver utbildningsmaterial ger Aktiv Skola ut en tidning, arrangerar föreläsningsturnéer och erbjuder rådgivning via en förtroendegrupp som består av kurator, polis, advokat och läkare. Här får skolpersonal och föräldrar kostnadsfri rådgivning som rör elever eller barn.

– Det är oerhört viktigt att alla företag försöker bidra, både stora och små företag. Vi har alla en skyldighet att agera till förmån för samhället i stort.

Aktiv Skola grundades 2015 och verkar för lika villkor för alla barn. Fokus är områden som lätt kan kommer i skymundan på grund av ekonomiska prioriteringar, exempelvis droger, grooming, hälsa, miljö och mobbing.

 

 

 

 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X