Verktyg för inköpsavdelningen

Det finns en rad olika möjligheter och tillvägagångssätt att öka företagets lönsamhet. Inom Inköpsdesign har vi sedan starten stöttat företag i att förbättra lönsamheten. Vi ger er verktyg och rådgivning till en stabil inköpsavdelning och ekonomisk struktur inom verksamheten. I detta ligger vår målsättning i att förse samtliga kunder med de bäst lämpade metoderna utifrån de förutsättningar som finns. För oss är det av stor vikt att rätt kompetens som är praktiskt tillämpbar skapar förutsättningar för er att själv gå vidare efter genomfört uppdrag.

Många företag har låg kännedom kring hur de egentligen spenderar pengarna på olika inköp av tjänster och produkter från sina externa leverantörer. Trots att detta är en kostnadspost som i snitt utgör över 60 procent av de totala kostnaderna. Med lång erfarenhet kan vi hjälpa er att sänka dessa kostnader med mellan 4 och 12 procent.

Med Inköpsdesign förses ni med effektiva och lönsamma verktyg till er inköpsavdelning

I det första steget genomförs en spendanalys som är en genomlysning av företagets samtliga inköp. Den sammanställda analysen ger en enkel överblick och ett helhetsgrepp av företagets externa kostnader. Med den kan vi tillsammans se vilken besparingspotential som går att finna. Med de rätta verktygen lägger vi enkelt en grund för inköpssamordning, samt prioritering av effektiviseringsåtgärder utefter era behov och förutsättningar. Vi utvecklar våra rapportverktyg kontinuerligt för inköpsavdelningar inom olika branscher för att ständigt vara ett aktuellt val efter er marknads behov. Ni som kund kan via er webbläsare nå spendanalys och rapport oberoende av vilken plattform ni använder er av, samt via eventuell app. Med Inköpsdesigns nya versioner som fokuserar på onlinetjänster kan ni snabbt skapa egna instrumentpaneler, dela rapporter och skapa direkt anslutning till de delar som är viktiga för er. Genom att använda våra verktyg och metoder får ni en rapid och opartisk bedömning av er organisations effektivitet och kompetens. Tillsammans med oss på Inköpsdesign tillhandahålls ni med de rätta verktygen, från analys till bearbetning och uppföljning. För ytterligare information och rådgivning är ni varmt välkomna att höra av er till oss på Inköpsdesign. Vi besvarar eventuella frågor och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa er.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X