Your SEO optimized title page contents

Interim inköp

De flesta organisationer upplever situationer där ett par extra inköpshänder kan vara till nytta. Det kan vara specifika projekt, extra hög arbetsbelastning, semester eller kanske föräldraledighet? Oavsett behov hjälper vi er med rätt kompetens när ni behöver den som mest.

Oavsett behov har vi rätt interimslösning som hjälper dig hantera det tillfälliga behovet 

r

Extra hög arbetsbelastning

Alla företag upplever perioder som är extra intensiva. Det kan vara säsongsbaserat eller kanske en ny marknadstrend? Med en interim inköpare hjälper vi dig hantera situationen och  ta tillvara på möjligheterna.

Semesterveckor

Alla tar semester, inklusive inköpare. En interim inköpare hjälper dig hålla inköpsfunktionen fungerande året runt, även under semesterveckorna. Med oss som samarbetspartner kommer du se fram emot att arbeta efter semestern.

Föräldraledighet

När det lilla miraklet sker finns vi där för att hjälpa dig få ut det mesta av situationen. Oavsett om du eller din medarbetare går på föräldraledighet  kommer våra interimslösningar ta hand om inköp. När du väl kommer tillbaka är inköpet väl omhändertaget.

k

Projekt

Har du idéer som du vill genomföra men inte kan på grund av tidsbrist? Våra inköpare kan hjälpa dig utföra projektet eller upprätthålla inköpsfunktionen medan du fullföljer dina tankar. Analyser, uppföljningar och utvärderingar är viktiga inslag i en väl fungerade inköpsorganisation och en interimslösning ger dig som inte har tid möjlighet att få ta del av detta.

Omorganisation

Genomgår er organisation förändring i struktur? Vi hjälper er täcka de tillfälliga luckorna som uppstår i samband med ändringen. Våra erfarna inköpare gör omorganisationen smidig och smärtfri.

Sjukskrivning

Har ni en lucka att fylla tills kollegan är tillbaka? Det är viktigt att återhämta sig ordentligt. Vi hjälper er täcka upp för kollegan som blivit sjukskriven. När kollegan är tillbaka lämnar vi över ett väl omhändertaget inköpsarbete.

Kontaktuppgifter

Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal med en av våra experter.

  Kontakta oss

  5 + 5 =

  Vi hjälper er hitta rätt inköpskompetens

  När uppstår behovet för en interim inköpare?

  Har du behövt ett par extra inköpshänder under semesterveckorna? Har du upplevt ett projekt med extra hög arbetsbelastning? Eller kanske ett tillfälle där din sjukskrivna kollegas arbete plötsligt blev ditt? Då är en interimslösning ett passande alternativ.

  Behovet för en interim inköpare uppstår ofta när du minst anar det, därför är det viktigt att ha rätt kontakter som hjälper dig hantera situationen på bästa sätt. Vi har kompetensen, nätverket och viljan att leverera rätt inköpare till dig när du står inför plötsliga utmaningar. Våra interim inköpare är vana att hoppa in i en ny roll snabbt för att hjälpa till där det behövs. Oavsett om det gäller semesterveckor, föräldraledighet, sjukskrivning, projekt eller omorganisation finns vi här för er. Nedan ser du ett exempel på hur vi hjälpt en av våra kunder med en interim inköpschef.

  Medelstort företag i Göteborg – inköpschefen blev sjukskriven under längre tid

  Efter att inköpschefen blivit sjukskriven stod VD:n med 11 inköpare att leda i arbetet. Det dröjde inte länge innan produktionsmarginalerna började försämras och då togs beslutet att ta in en interim inköpschef. VD:n kontaktade Inköpsdesign som snabbt sammanställde en kravspecifikation för att sedan börja leta i sitt breda nätverk av kompetenta inköpare efter rätt inköpschef. Resultatet?

  Inköpsdesign tillsatte rätt person för tjänsten som interim inköpschef och produktionsmarginalerna var inte bara tillbaka på samma höga nivå utan högre än tidigare. Den ordinarie inköpschefen kunde komma tillbaka till ett väl omhändertaget inköp där rutiner, processer och mallar för arbetet hade implementerats. 

   

  Att välja en interimslösning

  Vikten att bibehålla samma höga kvalité i inköpsarbetet är livsviktigt för företag som siktar på tillväxt. Det är därför ett strategiskt val att ta in en interim inköpare oavsett om det är en inköpschef, operativ inköpare eller strategisk inköpare som hjälper er hantera situationen. Interimslösningen ovan handlar om en sjukskrivning men det är lika relevant när det kommer till semesterveckor, föräldraledighet eller omorganisation. Om du är osäker på om ni verkligen behöver hjälp för att täcka upp luckorna, fråga då din inköpare hur personen ökar lönsamheten eller undviker kostnader med inköp som verktyg. Interimslösningar är till för att ni ska ta del av dessa fördelar även när något oförutsägbart händer.

   

   

   

  Vi kan en sak – inköp

  Boka ett kostnadsfritt kundrådgivningssamtal med en av våra experter.

  Stockholm:
  Rolf Persson
  073-656 56 19 rolf.persson@inkopsdesign.com
   
  Göteborg:
  Gunilla Gedda
  079-078 00 28 gunilla.gedda@inkopsdesign.com