Interim inköp

De flesta organisationer upplever situationer där ett par extra inköpshänder kan vara till nytta. Det kan vara specifika projekt, extra hög arbetsbelastning, semester eller kanske föräldraledighet? Oavsett behov hjälper vi er med rätt kompetens när ni behöver den som mest.

Oavsett behov har vi rätt interimslösning som hjälper dig hantera det tillfälliga behovet 

Extra hög arbetsbelastning

Alla företag upplever perioder som är extra intensiva. Det kan vara säsongsbaserat eller kanske en ny marknadstrend? Med en interim inköpare hjälper vi dig hantera situationen och ta tillvara på möjligheterna.

Semesterveckor

Alla tar semester, inklusive inköpare. En interim inköpare hjälper dig hålla inköpsfunktionen fungerande året runt, även under semesterveckorna. Med oss som samarbetspartner kommer du se fram emot att arbeta efter semestern.

Föräldraledighet

När det lilla miraklet sker finns vi där för att hjälpa dig få ut det mesta av situationen. Oavsett om du eller din medarbetare går på föräldraledighet kommer våra interimslösningar ta hand om inköp. När du väl kommer tillbaka är inköpet väl omhändertaget.

Projekt

Har du idéer som du vill genomföra men inte kan på grund av tidsbrist? Våra inköpare kan hjälpa dig utföra projektet eller upprätthålla inköpsfunktionen medan du fullföljer dina tankar. Analyser, uppföljningar och utvärderingar är viktiga inslag i en väl fungerade inköpsorganisation och en interimslösning ger dig som inte har tid möjlighet att få ta del av detta.

Omorganisation

Genomgår er organisation förändring i struktur? Vi hjälper er täcka de tillfälliga luckorna som uppstår i samband med ändringen. Våra erfarna inköpare gör omorganisationen smidig och smärtfri.

Sjukskrivning

Har ni en lucka att fylla tills kollegan är tillbaka? Det är viktigt att återhämta sig ordentligt. Vi hjälper er täcka upp för kollegan som blivit sjukskriven. När kollegan är tillbaka lämnar vi över ett väl omhändertaget inköpsarbete.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X