Interim inköpscontroller

Det är viktigare än någonsin att förstå trender, brister, möjligheter och risker i inköpet för företag som vill fortsätta växa långsiktigt. En interim inköpscontroller hjälper er att mäta, rapportera och följa upp inköpsarbetet så att ni ser de faktorer som är avgörande för framtida tillväxt.

Med en interim inköpscontroller kommer ni identifiera trender och möjligheterna som kan öka försäljningen och stärka er position på marknaden.

Vad är en interim inköpscontrollers arbetsuppgifter?

Analysera kostnader

En av de typiska arbetsuppgifterna inköpscontroller gör är att analysera kostnaderna. Genom att sammanställa utgifterna ser ni var, vad och hur mycket ni spenderar. Detta gör att ni effektivt kan koordinera arbetsinsatserna för att reducera kostnaderna och öka lönsamheten.

Implementera mätning

För att kunna analysera, följa upp och identifiera trender krävs goda rutiner kring mätning av inköpsarbetet. Våra interim inköpscontrollers implementerar rutiner och processer som mäter inköpsarbetet på detaljnivå. Det ger er möjlighet att koordinera arbetsinsatserna efter det som producerar störst avkastning. Därför är en inköpscontroller en bra interimlösning för företag som vill arbeta med träffsäker data som beslutsunderlag.

Riskidentifiering

Att upptäcka risker innan de blir ett hot är en av inköpscontrollerns viktigaste arbetsuppgifter. En skicklig inköpscontroller arbetar proaktivt för att reducera riskerna och väger vikten av leverantörens roll mot antalet som finns i leverantörsportföljen för att uppnå en god balans.

Ta fram beslutsunderlag

Istället för att fokusera på om beslutsunderlaget är korrekt bör du som leder inköpsarbetet fokusera på vilka metoder och strategier som tar ert inköp till nya nivåer. Våra interim inköpscontrollers vet vad du som inköpschef behöver för att fatta rätt val. Vi tar fram rapporter som är relevanta för området och som ger dig en djupgående förståelse inför beslutet.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X