Interim strategisk inköpare

Den strategiska inköparen är en av grundpelarna i inköpsfunktionen. Genom sin djupgående kunskap inom branschen och goda förhandlingsförmåga bidrar den strategiska inköparen med att öka er lönsamhet så ni kan växa långsiktigt. Om ni behöver en tillfällig strategisk inköpare hjälper vi er med en interimlösning som tar inköpet till nya nivåer. Våra interim strategiska inköpare realiserar kostnadsbesparingar, utvecklar leverantörsbasen och ser till att ert inköp tas till nya nivåer.

Vad kan en strategisk inköpare göra för dig?

Öka lönsamheten

Våra interim strategiska inköpare hjälper er öka lönsamheten – det är ett faktum. Exakt hur mycket vi kan hjälpa er spara beror på industri och hur ni arbetat med spenderandet tidigare. Vi brukar vanligtvis se en kostnadsreducering på 15% per kategori i det indirekta inköpet. Spenderar ni 1000 000 sek i en kategori kommer vi kunna spara 150 000 sek per år. Att ta in en tillfällig strategisk inköpare är därför en lönsam investering om ditt företag omsätter mer än 45 miljoner per år.

Skapa en förmånlig leverantörsportfölj

Leverantörer skiljer sig från varandra beroende på bl.a. vinstmarginal, råvaror och teknik men även andra faktorer t.ex. land, språk och kultur. Därför krävs det en god förhandlingsvana och erfarenhet av internationellt inköpsarbete för att kunna sätta ihop en förmånlig leverantörsportfölj som stärker er konkurrenskraft. Våra interim strategiska inköpare hjälper dig få ut det mesta av situationen och ser till att öka lönsamheten samtidigt som ni minskar riskerna.

Utveckla inköpskategorierna

Våra interim strategiska inköpare utvecklar kategorierna efter marknadens efterfrågan. Med olika kombinationer av produkter, komponenter och varor ser vi till att öka er vinstmarginal, stärka konkurrenskraften och arbeta proaktivt för att följa marknadstrender. Grundat i nära leverantörssamarbete så utvecklas produktkategorierna långsiktigt på ett hållbart sätt med både producenten och konsumenten i fokus.

Införa effektiva rutiner och processer

Våra strategiska inköpare har en verktygslåda av rutiner och processer som används i det dagliga inköpsarbetet för att säkerställa kvalitén. Förutom att det bidrar till kvalité får även inköpsavdelningen en trygghet där t.ex. inköpsmallar kan användas för vissa standardavtal. Detta sparar både tid och pengar samtidigt som ni undviker riskerna associerade med att ständigt skapa nya avtal.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X