Okategoriserade

ISO-certifiering – så här går den till

22 januari 2020

ISO-certifiering är ett bra sätt att arbeta med hållbarhet och hållbara inköp på ett mer strukturerat sätt. Det innebär att ditt företag certifierar sig mot en global standard och därmed uppfyller samma krav som liknande företag åtar sig att följa över hela världen. En oberoende certifiering ger trovärdighet och är ett bevis på att er organisation håller måttet inom exempelvis arbetsmiljö, kvalitet eller miljö.

Här är stegen till att certifiera hållbarhetsarbetet på ert företag.

 

  1. Det gäller att uppfylla kraven som ställts av organisationen ISO. De finns samlade i internationella standarder och varje certifiering (exempelvis hållbarhet, kvalitet eller arbetsmiljö) har sin egen standard med specifika krav.  Certifieringsprocessen innehåller ett antal obligatoriska krav medan tillvägagångssättet ofta är upp till den egna organisationen.

  2. Det första steget är att anlita ett certifieringsorgan som är godkänt av det svenska kontrollorganet SWEDAC för att utfärda certifikat. Denna granskning heter revision och innebär att certifieringsorganet kontrollerar om verksamheten uppfyller den aktuella standardens krav. Er organisation får en utsedd revisor och tillsammans bestäms ett datum för första revision. Ungefär 1–3 månader innan revisionen gör revisorn en obligatorisk dokumentgranskning för att säkerställa att ert företag är redo.

  3. Innan revisionen görs ofta en internrevision där organisationen granskar sig själv för att se hur långt man kommit. Detta leder fram till en rapport som är en viktig del i nästa steg, vilket är en genomgång för att utvärdera processer och prioriteringar.

  4. När det är dags för själva revisionen kontrollerar den utvalda revisorn att dokumentationen stämmer överens med verkligheten och att kraven är uppfyllda. Detta leder fram till en revisionsrapport där möjlighet ges att rätta till eventuella avvikelser. Förutsatt att allting är i ordning rekommenderar revisorn er för certifiering. Slutligen är det en kommitté hos certifieringsorganet som tar det officiella beslutet.

  5.  Arbetet fortsätter även när certifieringen är klar. Revision görs årligen för att säkerhetsställa att kraven är fortsatt uppfyllda och var tredje år görs en omcertifiering. Det innebär en mer omfattande revision och då passar de flesta certifieringsorgan på att byta revisor.

  6. Hur lång tid en certifiering tar och vad det kostar beror helt på var din organisation befinner sig i nuläget och vad som behöver utvecklas. Andra faktorer som spelar in är givetvis hur stor organisationen är och hur många platser ni är verksamma på.


    Om ISO
    ISO är en oberoende, icke-statlig, internationell organisation för nationella standardiseringsorganisationer i 164 länder. Dess uppgift är att utarbeta frivilliga internationella standarder för näringslivet som ska stödja innovation och ge lösningar på globala utmaningar. SIS, Swedish Standards Institute, är det svenska standardiseringsorganet och är medlem i ISO.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X