Inköpsdesign

”Kategoristyrning är en medveten process”

14 oktober 2020

Chefsnätverket FLOW:s senaste träff handlade om kategoristyrning. Diskussionerna kretsade mycket kring hur man arbetar med kategoristyrning inom olika branscher.

– Med inköpschefer från både retail och industri gavs många spännande infallsvinklar. Hur man arbetar med kategoristyrning skiljer sig väldigt mycket åt beroende på just bransch, säger en medarbetare på Inköpsdesign.

Inom retail är kategoristyrning ett relativt etablerat arbetssätt, eftersom det nästan krävs för att komma ut på marknaden. Arbetet sker ofta med slutkundens perspektiv i åtanke och sälj är en aktiv del av arbetet.

– Industrin är mer komplex. Det kan krävas flera kategorigrupper för olika komponenter till en större maskin. Därför är det naturligt att arbetssättet är mer utvecklat inom retail där kategorierna är enklare.

Men även inom industrin skiljer sig kategoristyrningen mycket mellan olika företag. Vissa har etablerat kategoristyrning, medan det fortfarande är nyheter för andra.

– Jag skulle säga att det allra flesta gör delar av kategoriarbetet automatiskt i huvudet, men det är inte alltid en medveten process. Är det inte en medveten process kan det inte heller kallas för kategoristyrning.

Hur man arbetar med kategoristyrning rent praktiskt beror mycket på vilken kunskapsnivå och erfarenhet de inblandade parterna har. Framförallt mognande hos den som ska leda arbetet.

– Det kan vara knepigt att komma in i ett etablerat företag, som en gammal tung industri, och förändra. Det är alltid en utmaning när något alltid har ”gjorts på ett visst sätt”.

För att kategoristyrning ska fungera gäller det dessutom att resten av organisationen hänger på och är villiga att förändra.

– Kategoristyrning är ett grupparbete som leds av inköp. Det gäller att få med hela företaget och den mognaden kan variera mycket mellan olika företag och olika branscher, säger en medarbetare på Inköpsdesign.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefsnätverket FLOW
Chefsnätverket FLOW är ett forum där inköpschefer kan lära av varandra, bolla idéer samt diskutera utmaningar och trender. Genom nätverket kan inköpschefer få stöttning, kontakter och referenser på framgångsrika förändringsprojekt. Målsättningen är att ge medlemmarna ny inspiration och konkreta tips på förändring.

Nästa träff är planerad till 9 december med temat organisering av inköp.
Är du intresserad av att veta mer eller vill skriva upp dig inför framtida träffar?
Kontakta oss 070-404 18 80 eller info@inkopsdesign.com

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X