Sänka inköpskostnaderna

Så gott som alla företag med inköpskostnader kan, på ett eller annat sätt, minska dessa kostnader. Exakt hur inköpskostnaderna minskas beror på verksamheten. Hur ett företag arbetar med inköp brukar bero på flera faktorer, från personalens kunskap och erfarenhet till företagets organisation och storlek. Det allra första man bör göra för att kunna sänka inköpskostnader är att undersöka nuläget.

Kontakta oss

Hur kan man effektivt sänka sina inköpskostnader?

Ett smart sätt att undersöka den nuvarande inköpsprocessen är genom tjänsten inköpsdiagnos. Den går ut på att en erfaren inköpskonsult utför en systematisk genomgång av just ditt företags inköpsarbete. Detta gör det möjligt att identifiera vad ni gör bra och vad som kan förbättras, vilket i sin tur leder till effektivisering och ökad lönsamhet.

Att bara identifiera svagheter räcker inte, vilket är anledningen till att du även får en handlingsplan med olika åtgärder som kan genomföras för att förbättra och täcka upp svagheterna som upptäckts. Det kan handla om att företaget kan behöva göra förändringar i organisationen eller personalstyrkan, uppdatera inköpssystemet eller bli bättre på att dela med sig av information internt.

Du kan sänka inköpskostnader med utbildning

Det finns olika sätt att jobba som inköpare. I vissa fall används metoder i den egna verksamheten som inte är optimala. Här kan återigen en erfaren inköpskonsult komma med ovärderlig hjälp och ge förslag på nya sätt att analysera och köpa in tjänster och varor.

Det kan till exempel handla om att man börjar använda sig av spendanalys och kategoristyrning för att underlätta arbetet och sänka inköpskostnaderna. Med ny kunskap går det att börja förändra verksamheten och bli mer effektiv.

Ta in en inköpskonsult för att sänka inköpskostnader

Alla företag vill vara så lönsamma som möjligt. Genom att ta kontakt med en inköpskonsult går det snabbt att påbörja arbetet med att minska inköpskostnaderna och öka lönsamheten. Gör som tusentals andra företag före dig och ta hjälp av experter redan idag.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X