Kraljics matris

Kraljics matris introducerades 1983 av Peter Kraljic. Matrisen är ett analysverktyg och en modell för fastställande av strategi för olika inköpskategorier. Den kan också användas för kategorisering av företagets leverantörer. Matrisen har vidareutvecklats på olika sätt genom åren, men grundmodellen håller fortfarande och är fullt tillräcklig för de flesta typer av inköpsverksamheter.Utgångspunkten i Kraljics matris är vilken betydelse en specifik inköpskategori har för det egna företaget (den vertikala axeln i matrisen) respektive leverantörsmarknadens komplexitet (horisontella axeln).

Betydelse för det egna företaget kan vara ekonomisk och/eller strategisk. Leverantörsmarknadens komplexitet är framförallt beroende av om det finns många leverantörer att välja mellan (låg komplexitet) alternativt få (hög komplexitet).

För att underlätta kategoriseringen av olika inköpskategorier har Inköpsdesign tagit fram ett enkelt verktyg bestående av ett antal frågor som ska besvaras. Svaren på frågorna ger en indikation om var i Kraljics matris den aktuella inköpskategorin befinner sig som i sin tur bildar grund för inköpsstrategin.

Kontakta gärna Inköpsdesign för mer information om verktyget. Du som är student kan läsa mer om verktyget nedan.

Kontakta oss

Få tillgång till vårt utbildningsmaterial!

Vi hjälper dig förstå komplexa inköpsområden på ett enkelt sätt. Vi har utbildat inköpare sedan 2002 och vet vad som krävs för att du ska ta teori till praktisk erfarenhet. Skriv upp dig på vår mejllista och ta första steget till att bli en bättre inköpare.

Huvudstrategierna för respektive kvadrant

1. Standard

Huvudfokus: Minimering av transaktionskostnaden

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Standard:

 • Reducera administrations- och logistikkostnader (beställning, bekräftelse, fakturering, hantering, kvalitetskontroll, lager/förråd)
 • Reducera antalet leverantörer – ge ökat leveransinnehåll och omfattning
 • Sträva efter standardisering, använd beprövat eller leverantörens standardtillvägagångssätt
 • Reducera transaktionskostnader genom ökad användning av e-handel
 • Använd andras avtal
 • Överväg att outsourca hela tjänsten

2. Hävstång

Huvudfokus: Pris – maximera konkurrens

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Hävstång:

 • Sortimentsrensning skapar större volymer och färre varianter/anpassningar
 • Köpsamordning med andra enheter för maximal köp/förhandlingsstyrka
 • Reducera antalet leverantörer, dock minimum två
 • Sök en mix av kontrakt och köp på spotmarknaden
 • Arbeta med totalkostnadstänkande, exempelvis genom förbättrad information och varuflöden
 • Följ noggrant pris- och indexutveckling
 • Ändra volymer och byt leverantör för att maximera konkurrensen

3. Strategisk

Huvudfokus: Totalkostnadsfokus, värdebidrag och samarbete

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Strategisk:

 • Stabila och långsiktiga relationer
 • Ömsesidigt förtroende, win-win (både leverantör och köpare ska vinna på affären)
 • Leverantören tidigt med i produkt-/marknadsutveckling för att dela på kostnader och kompetens
 • Certifiera leverantören, sätt gemensamma mål
 • Gemensamma projekt och team, med frekvent och öppet informationsutbyte
 • Högsta ledningens engagemang, stimulera till benchmarking
 • Överväg köpa/tillverka

4. Flaskhals

Huvudfokus kortsiktigt: Leveranssäkerhet
Huvudfokus långsiktigt: Förflytta position till annan kvadrant i Kraljics matris

Exempel på strategier för inköpskategorier som hamnar i Flaskhals:

 • Kortsiktigt: Bygg upp säkerhetslager och gör back-up planer
 • Gör bristkostnads- och riskanalyser av sortimentet, men även köpa/tillverka analyser
 • Påverka konstruktion/sök substitutvaror för att flytta position
 • Integrera vertikalt, dvs köp leverantörer, konstruktioner eller patent
 • Försök göra långsiktiga analyser om den kommande marknads- och kapacitetsutvecklingen för att undvika brist

Del två i Kraljics matris

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X