Vad gör en projektinköpare?

En projektinköpare ansvarar för inköpandet av alla tjänster, material och produkter som behövs för ett specifikt projekt. Ett exempel på ett projekt är nybyggnation av ett stort flervåningshus. Det skulle kunna vara projektinköparen som ansvarar för att utföra behovsanalyser, att ta in anbud, förhandla med leverantörer och underentreprenörer, utföra kontraktsskrivningen och mycket mer.

Kontakta oss

Rent praktiskt kan det innebära att kunden, det vill säga den part som vill bygga ett flervåningshus, har ett avtal med företaget som projektinköparen jobbar för. De vill ha ett flervåningshus helt enkelt, resten är det upp till projektinköparens företag att fixa.

Projektinköparen är en viktig kugge i maskineriet. För att kunna utföra projektinköp på ett effektivt sätt finns det olika metoder att använda sig av. Ju mer strukturerad och begriplig projektinköpsprocessen är, desto mer kostnadseffektivt kan projektet utföras.

Projektinköpare – Ett viktigt jobb

Denna del av ett projekt brukar vanligtvis skötas internt av erfarna inköpare. Det går även att lägga ut projektinköp till duktiga inköpskonsulter som ser till att projektinköpen utförs efter bästa förmåga. En del av projektinköpsprocessen är att ta fram en övergripande plan. Den ska hjälpa projektledaren och projektinköparen att veta vad som behöver köpas in, hur detta ska köpas in och vem man ska köpa in det från.

Som du märker har en projektinköpare ett enormt ansvar, vilket ställer stora krav på personens kompetens och erfarenhet. Det finns många saker som kan gå snett, vilket i sin tur både påverkar ett stort antal personer och hela projektet i sig. Om vissa råvaror eller material saknas vid en kritisk punkt kan det leda till förseningar och misstag i alla led.

Anlita temporära inköpare

En riktigt duktig projektinköpare är ovärderlig för ett företag. Det är inte så konstigt att inköpare ofta får gå kompetensutvecklande utbildningar och kurser för att bli ännu bättre. Detta gör även arbetsrollen sårbar för sjukdomar och bortfall.

Tursamt nog kan du anlita oss på Inköpsdesign om du snabbt behöver kompetent och erfaren personal som kan sköta projektinköp och många andra viktiga inköpsuppgifter.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X