Okategoriserade

Så växer ni med existerande leverantörer

15 november 2019

Att växa utan att köpa nytt kräver en effektiv inköpsprocess. Ett sätt att lyckas med det är att tillvara ta leverantörernas kunskap och låta dem ta större ansvar för allt från avtal till produktutveckling.

Inköpare har en viktig roll i att berätta för resten av företaget vilken resurs leverantörerna är. När man ställer rätt krav och skapar en effektiv inköpsprocess med involverade och engagerade leverantörer sparas både tid och pengar.

– Det är enkelt att tänka att inköp bara är en kostnad, men det handlar inte om att köpa en vara eller tjänst utan om att hitta en lösning. En skicklig inköpare använder leverantörernas kunskap för att hitta en bra lösning för slutkunden, säger en medarbetare på Inköpsdesign.

Ett bra tillfälle när det passar utmärkt att tillvara ta leverantörernas kunskap är under kravspecifikationen. Låt dem ta ansvar och göra vad de är bäst på – hitta konkreta förslag på lösningar för de utmaningar företaget och du som inköpare har.

Direkta och indirekta inköp
Generellt sett kan man dela in inköp i två typer – indirekta och direkta. Det går att utnyttja leverantörernas kompetens för att effektivisera de indirekta inköpen – och produktutveckla de direkta inköpen.

Indirekta inköp är de inköp som organisationen inte själva säljer till kunderna – och bör därför effektiviseras och läggas minsta möjliga tid på eftersom dessa enkla inköp kan vara väldigt tidskrävande. Stora företag har avtal och system för indirekta inköp, vilket innebär att de inte själva står och inventerar hur många pennor eller kaffekoppar som behöver köpas in. Det här är ett smart sätt att dra nytta av leverantörerna eftersom det gör att man som inköpare sparar tid.

– Fokusera på företagets kärnverksamhet. Allt annat ska bort i möjligaste mån, vilket låter er fördela resurserna på ett smartare sätt.

Produktutveckla med direkta inköp
Direkta inköp är de inköp som ingår i det som organisationen säljer, exempelvis ett möbelföretag som behöver köpa in skruvar för att skruva ihop soffor och fåtöljer. Här kan leverantörernas kompetens användas för produktutveckling så att det egna bolagets produktutvecklare kan jobba ihop med leverantören. Produktutvecklingen kan bestå i att förfina hela produkten som säljs eller bryta ut hela delar i den färdiga produkten och låta leverantören tillverka och leverera delarna helt färdiga.

– Bilindustrin har leverantörer som utvecklar hela säkerhetssystem eller instrumentbrädor. Detta låter alla göra det de är bäst på. Förut pratade man om att man sätter ihop komponenter – nu sätter man ihop olika färdiga delar.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X