InköpsdesignNyhet

” Utbildning höjer inköparens status”

18 december 2019

Hallå där, Madeléne Martinsson, strategisk inköpskonsult på Inköpsdesign, som är gästföreläsare på yrkeshögskolor för blivande strategiska inköpare.

Vad föreläser du om?
– Strategiskt inköp för blivande strategiska inköpare. Föreläsningarna fokuserar på grundläggande verktyg, metoder och processer i strategiskt inköp.

Vad är viktigt för nyutbildade inköpare?
– Förutom att förstå de teoretiska grunderna tycker jag det handlar mycket om att ha en problemlösande attityd och kunna ändra fokus utifrån de förutsättningar man har i den bransch man verkar i. Hållbarhet och riskhantering är två andra saker som är viktiga att ha i åtanke.

Vad tycker du om den ökade mängden inköpsutbildningar?
– Rent generellt märks det att man ställer högre krav på inköparrollens teoretiska kunskaper. Utbildning höjer både inköparens status och kompetens.

Vad tror du är viktigt för framtidens inköpare?
– Hållbarhet är en viktig aspekt samtidigt som automatisering och AI-teknik förmodligen kommer att sköta stora delar av det operativa arbetet. Därför måste framtidens inköpare höja sig till en mer strategisk nivå.

Hur tror du att inköpsrollen kommer att förändras?
– Större fokus på att leverera någon form av värde för företaget eller organisationen, minskad tid på manuella uppgifter och ökade krav på leverantörsutveckling och en mer analytisk förmåga.

Har du något tips till inköpsstudenter?
– Som inköpare behöver man vara en duktig kommunikatör och bra på att bygga relationer. Man har många interna och externa personliga kontakter och jag tror att det är viktigt att inse att det tar tid att bygga upp både relationer och erfarenhet. Utbildning ger goda teoretiska kunskaper men det är viktigt med praktik för att komplettera de kunskaperna. Var inte för otålig i början, erfarenheten kommer med tiden.

 

 

 

Lärare på halvtid
Madeléne Martinsson har erfarenhet av operativt, taktiskt och strategiskt inköpsarbete. Sedan 2016 är Madeléne anställd som strategisk inköpskonsult hos Inköpsdesign. I dagsläget har Madeléne ett konsultuppdrag på 50 procent där hon har helhetsansvaret för inköpsfunktionen, resterande 50 procent undervisar hon i strategiska inköp vid yrkeshögskolor för blivande strategiska inköpare.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X