Your SEO optimized title page contents

Våra värderingar

Värdegrund

Vår värdegrund är vårt gemensamma förhållningssätt och ger oss vägledning i vår vardag. För att du som medarbetare lättare ska förstå och kunna agera efter vår värdegrund har vi omsatt värdegrunden till en uppförandepolicy.

Värdegrunden förtydligas även i våra fyra värdeord: Hållbarhet, flexibilitet, förtroende och prestigelöst.

 

Hållbarhet

Vi värnar om individen och miljön! Det gör vi genom att värna om Social hållbarhet som för oss handlar om att motverka korruption och diskriminering och att stärka de mänskliga rättigheterna. Vi tänker miljövänligt i vår vardag, i förbrukning, ekonomi, resor etc. Det är viktig för oss att varje medarbetare mår bra, och det är alltid tillåtet att be om hjälp!

Flexibilitet

Vi är anpassningsbara efter kundens behov! Vi är lyhörda, anpassningsbara inom ramen för etik och moral. Vi hittar lösningar och anpassar våra modeller efter kunden.

Förtroende

Tillit är viktigt för oss! Genom ärlighet och ödmjukhet bygger vi förtroende!

Prestigelöst

Vi är ödmjuka och delar med oss av vår kunskap och kommunicerar öppet på ett inkluderande sätt, oavsett vilken position du har.

Våra värdeord fungerar som ledstjärnor i vardagen och vi har ett gemensamt ansvar att hålla dem levande. Värdegrunden är ett viktigt inslag i vår introduktion för nyanställda, men därefter är det upp till var och en att leva upp till värdegrunden i det vardagliga arbetet.

 

 

 

Vi kan en sak – inköp

Boka ett kostnadsfritt kundrådgivningssamtal med en av våra experter.

Stockholm:
Rolf Persson
073-656 56 19 rolf.persson@inkopsdesign.com
 
Göteborg:
Gunilla Gedda
079-078 00 28 gunilla.gedda@inkopsdesign.com