Vad heter du och vad arbetar du som?

Jan Ekroth heter jag och arbetar som inköpschef på Hyresgästföreningen.

Hur kom du först i kontakt med Inköpsdesign?

Det var egentligen på min tidigare arbetsplats, där vi tog in Inköpsdesign och genomförde en översyn av inköpsarbetet.

Vilket behov hade ni då?

En analys av hur vi uppfattades på leverantörsmarknaden. Vi ville uppfattas på ett enhetligt sätt och samordna våra inköp. Med andra ord effektivisera våra inköp.

Vilket samarbete hade Hyresgästföreningen och Inköpsdesign?

Spendanalys och så har vi även nyttjat Inköpsdesign för att utbilda våra regionala inköpare i förhandlingsteknik.

Vad resulterade samarbetet i?

Spendanalysen resulterade i ett par inköpsprojekt där vi fokuserade på kontorsmateriel och post som vi kallade det på den tiden.

Det var två lågt hängande frukter som vi med enkelhet plockade och det kunde vi göra med hjälp av informationen från spendanalysen.

Är du nöjd med resultatet?

Ja, absolut, analysen är ett bra verktyg och styrmedel. Att hålla efter eventuella vilda inköp, hålla ned antalet leverantörer och minska fakturaflödet behöver alla organisationer ha i åtanke.

Hur upplevde Inköpsdesigns personal?

Kompetent och tillmötesgående – det finns en stor förståelse och insikt i vad en inköpare vill ha.

Skulle du rekommendera Inköpsdesign till andra företag?
Definitivt! Inköpsdesign har hjälpt oss dit vi är idag.

Skulle du använda Inköpsdesigns tjänster igen?

 Ja, det gör vi redan årligen. Även fast vi har möjlighet att göra en egen form av analys är det ändå bra att ha Inköpsdesigns kompetens för att hitta förbättringsområden.

Har du några tips till företag som vill komma i kontakt med Inköpsdesign?

Sök på nätet efter Inköpsdesign och ta kontakt!

Läs mer om hur Inköpsdesign kan hjälpa er att göra smartare inköp 

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X