Your SEO optimized title page contents

Inköparorganisationen får ta större plats i företagen, vilket gör att inköparrollen blir allt viktigare. Här är fem anledningar varför.

1. Hållbarhet
Det ställs allt större krav på att företag jobbar med hållbarhet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  Inköpare fyller en viktig del i det arbetet, bland annat genom att välja leverantörer och leverantörskedja som arbetar på ett hållbart sätt.

2. Tjänstefiering
När allt fler produkter blir tjänster gäller det att inköparna strategiskt förstår vad denna förändring betyder för företagen, eftersom det inte handlar om att köpa in den billigaste eller bästa produkten utan om att hitta tjänsten som kan bli den mest värdefulla lösningen för företaget.

3. Tvärfunktionella team
Det blir vanligare med tvärfunktionella team, vilket innebär att personer från olika funktioner arbetar tillsammans i projekt. Detta ställer nya krav på allt från arbetsrutiner till ansvarsuppdelning. För inköpare innebär det att samarbeta med marknadsförare och försäljare.

4. Digitalisering och automatisering
Digitaliserade och automatiserade processer leder till komplexa avtal där inköparens förmåga att samverka med olika leverantörer blir ännu viktigare.

5. Fokus på samarbete
Fältet ”co-opetition” handlar om att olika aktörer samarbetar och konkurrerar samtidigt. Som inköpare gäller det att skapa strategiska samarbeten där man tillvaratar kompetenser från både konkurrenter och leverantörer för att skapa ett så bra inköpsarbete som möjligt.

Vi kan en sak – inköp

Boka ett kostnadsfritt kundrådgivningssamtal med en av våra experter.

Stockholm:
Rolf Persson
073-656 56 19 rolf.persson@inkopsdesign.com
 
Göteborg:
Gunilla Gedda
079-078 00 28 gunilla.gedda@inkopsdesign.com