Okategoriserade

”En bra inköpare är någon man vill ha i sitt lag när man spelar TP”

26 februari 2020

Chefsnätverkets FLOW:s tredje träff handlade om personalfrågor med frågor om hur man får människor att arbeta med inköp och vad som motiverar en inköpare.

– En tendens är att inköpschefer har svårighet att förstå hur den yngre, digitala generationen fungerar. En ung människa anses vilja till toppen direkt med hög lön och höga krav. Det är en utmaning att se vad som motiverar över generationsgränserna och vad som får folk att vilja gå till jobbet, säger en medarbetare på Inköpsdesign i Stockholm.

En utbredd uppfattning på nätverksträffen var att de utbildningar som finns för inköpare och strategiska inköpare måste skapa rätt förväntningar hos studenterna.

– Att plugga till strategisk inköpare betyder inte att man kan jobba med det direkt. Därför gäller det att marknadsföra dessa på rätt sätt och ge en realistisk bild av arbetslivet.

Generalister och specialister
En annan fråga som diskuterades var generalister och specialister. En bra inköpare behöver inte nödvändigtvis vara specialist, utan att en stor del handlar om att kunna förstå saker på ett övergripande plan.

– En bra inköpare är ofta en generalist som har hyfsad koll på många olika saker. Detta kombineras bäst med en förmåga att vara intresserad och nyfiken på företags kärnverksamhet. Sedan gäller det såklart att vara specialist på hantverksmässiga frågor gällande själva inköpsprocessen. Någon sa att ”en bra inköpare är någon man vill ha i sitt lag när man spelar TP”. Det tycker jag är en utmärkt beskrivning, säger en medarbetare på Inköpsdesign i Stockholm.

 

 

Chefsnätverket FLOW
Chefsnätverket FLOW är ett forum där inköpschefer kan lära av varandra, bolla idéer samt diskutera utmaningar och trender. Genom nätverket kan inköpschefer få stöttning, kontakter och referenser på framgångsrika förändringsprojekt. Målsättningen är att ge medlemmarna ny inspiration och konkreta tips på förändring.

Är du intresserad av att veta mer eller vill skriva upp dig inför framtida träffar?
Kontakta oss 070-404 18 80 eller info@inkopsdesign.com

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X