Karriärstips

”Framgångsrika inköp är ett grupparbete för hela företaget”

20 september 2019

För att inköp ska bli framgångsrika krävs kommunikation med olika berörda parter inom företaget. Det går inte att som inköpare säga att man gjort allt arbete själv – bra inköp är ett grupparbete där målet är förankring i hela organisationen med stöd av ledningsgruppen.  

–  Som inköpare är man facilitator, pådrivare och sekreterare och den som engagerar nödvändiga funktioner inom företaget i själva inköpsprocessen, säger Rolf Persson, delägare Inköpsdesign. 

Rolf har över 30 års erfarenhet som inköpare och konsult. Han berättar att anledningen till att involvera flera personer inom företaget i inköp är att hela företaget ska leva med det som beslutas. 

–  Inköpsbesluten måste fungera i produktion, försäljning och så vidare. Inköpsavdelningen har inget egenintresse i att köpa något utan ska vara med och driva processen framåt och ställa rätt frågor, medan övriga intressenter är de som fattar besluten. Med detta synsätt blir det svårare för ”frifräsare” att ge sig ut och köpa på egen hand, säger Rolf.  

Förankrad strategi 
Om företaget och organisationen lyssnar på inköparna och inköpsavdelningen blir resultatet att organisationen själva varit delaktiga i valet av leverantörer och strategier. Motsatsen – att inköp arbetar utan organisationens inblandning leder till resultat utan förankring.  

–  Arbetssättet måste förankras i ledningsgruppen, eftersom ett antal avdelningar måste ställa resurser till förfogande. När en kategori identifierats tillsätts en styrgrupp och ett projektteam. Ansvarig inköpare är projektledare och därefter arbetar man strukturerat igenom en etablerad modell med mallar, tidplan och så vidare, säger Rolf Persson.  

Strategiskt inköpsarbete är ovanligt
 I praktiken sitter inköparen ofta och förhandlar med olika leverantörer. Detta kan i bästa fall beskrivas som taktiskt inköpsarbete. Riktigt strategiskt inköpsarbete är inte så vanligt förekommande och många företag har en läxa att göra. Även som strategisk inköpskonsult är det lätt att dras in i det dagliga arbetet som bara snurrar på. För att göra ett bra strategiskt arbete krävs en process som involverar fler än inköparna och inköpsavdelningen. 

Reducerade kostnader 
Görs det strategiska arbetet på rätt sätt blir resultatet reducerade totalkostnader, säger Rolf Persson, som berättar att beroende på utgångsläget kan kostnadsbesparingen bestå av lägre pris, lägre processkostnader och förbättrad kvalitet. Ofta blir resultatet en kombination av allt ovanstående, säger Rolf Persson. 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Lena Söderberg

Hej! Vill du veta mer om hur ni kan spara
pengar och öka kvaliteten på era inköp,
ring mig på 070-404 18 80 eller maila lena.soderberg@inkopsdesign.com.

Du kan också boka kostnadsfri rådgivning med någon av våra experter.

Boka

X