Inköpsdesign

Lyft inköparrollen – och förbättra lönsamheten

12 juni 2020

Inköpare som är med i hela produktionsapparaten bidrar med ett unikt kostnadsfokus som kan göra tydliga förbättringar i företagets lönsamhet. För att lyckas med det gäller det att göra inköpsfunktionen till en central del av verksamheten.

– Vi arbetar hårt för att det här synsättet ska bli vanligare. Annars missar man en viktig pusselbit i sina processer, säger Sara Jägborn, konsult på Inköpsdesign.

I många företag ses inköpsfunktionen som en servicefunktion och fungerar som ett stöd för andra avdelningar. Inköparen får arbetsuppgifter som ska levereras men ges ingen större överblick.

– Det kanske låter som en detalj, men om man ser inköpsfunktionen som en central del av företaget förändras mycket. Arbetet blir mer effektivt, informationsvägarna blir kortare och det strategiska får större fokus, vilket i långa loppet höjer lönsamheten.

Ökad lönsamhet
När inköpsfunktionen tillåts vara mer delaktiga kan inköparna snabbare snappa upp behov och tänka mer långsiktigt i planering av leveranser. Att vara insatt i hur projektåret och produktionsåret ser ut förbättrar lönsamheten.

Om en ingenjör har ritat en svår och dyr produkt och inköparna kommer in sent i processen utan möjligheter att hitta mer ekonomiska alternativ och leverantörer kan det vara svårt att ändra i efterhand.

– Får inte inköparna reda på dessa saker, eller bara blir informerade vecka per vecka kan de inte nå sin fulla potential, vilket drabbar hela företagets lönsamhet.

Om man tittar på enklare produkter, inom exempelvis handel, är inköpsrollen oftare mer central men har då ett stort säljfokus.

– Försäljning och marknad vet förvisso vad kunden vill ha, men det måste vara ett samarbete med inköp för att de ska ha en chans att hitta de bästa inköpen. Om inköparens uppgift ”bara” är att lägga ordrar utnyttjar man inte kompetensen, vilket i längden innebär att man inte ser till den totala lönsamheten utan riskerar att öka kostnaderna i onödan.

En högre produktionsrytm
Både produktionsrytmen och flödet genom verksamheten kan bli bättre med en central inköpsfunktion, eftersom mer tid innebär bättre förhandlingsmöjligheter.

– Delaktighet tidigare innebär mer tid att jämföra leverantörer, kvalitet och göra tester som annars inte hinns med. Man undviker att ta ”första bästa”, säger Sara Jägborn.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X