Rekrytering av inköpscontroller

Att använda information för att skapa konkurrenskraft har aldrig varit mer relevant. Du som är inköpschef behöver rätt data att grunda dina beslut på och att mäta, analysera, identifiera och sammanställa informationen är tidskrävande uppgifter. Om det görs rätt kommer ni se trender, identifiera risker och kunna prioritera inköpsarbetet baserat på det som ger störst avkastning.

Genom att rekrytera en inköpscontroller kommer ni få tillgång till insikter om ert företag och branschen som gör att ni kan arbeta mer effektivt helt enkelt.

Inköpscontrollerns arbetsuppgifter

Kostnadsanalys

Genom att sammanställa kostnaderna får ni reda på vart, vad och hur mycket ni spenderar. Det ger en överblick av ert inköp och levereras ofta med konkreta förslag på åtgärder som hjälper er minska kostnaderna. Genom att rekrytera en inköpscontroller får ni tillgång till uppdaterade och aktuella kostnadsanalyser som ni kan använda i arbetet.

Mätning & uppföljning

Att börja mäta hur inköpsarbetet genomförs är nyckeln till att kunna förstå vad som behöver förbättras. Vi hjälper er rekrytera en inköpscontroller som vet hur ramverket för effektiv mätnings ska se ut. Ni ser direkt vad som krävs för att nå de nuvarande målen och vad som kan förbättras till nästa gång.

Riskidentifiering

Att identifiera risker innan de blir hot är en av inköpscontrollerns viktigaste uppgifter. Vi hjälper er rekrytera en inköpscontroller som har kompetensen att hantera risker innan de blir realiserade hot. Genom proaktivt inköpsarbete kan ni förebygga att riskerna blir hot och med Inköpsdesign som rekryteringspartner säkerställer ni detta.

Skapa beslutsunderlag

En välinformerad inköpschef har möjlighet att sammanställa en genomtänkt och aktuell inköpsstrategi. Med rätt information kan arbetsinsatserna fokuseras på områden som producerar störst resultat och därför är det viktigt att ha en person som sammanställer beslutsunderlaget. Genom att rekrytera en inköpscontroller kommer ni få tillgång till rapporter som hjälper er ta inköpet till nya nivåer.

Hur kan vi hjälpa er?

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig inom kort.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Jonas Carlberg

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 070-375 76 96 eller maila

jonas.carlberg@inkopsdesign.com

Boka

X