Inköpsdesign

Så påverkas tillverkande industri av coronapandemin

19 februari 2021

Tillverkande industri

I en rapport menar Tillväxtverket att effekterna av covid-19 gör att lågkonjunkturen riskerar slå hårt och snabbt mot just små och medelstora industriföretag. Trots det finns det ljusglimtar och möjligheter till god utveckling.

– Jag upplever att de allra flesta inom industrin är positiva. Pandemin har lett till en accelerering i vissa delar av utvecklingen vilket i längden kan leda till många konkurrensfördelar, säger Lena Söderberg, vd på Inköpsdesign.

Ett exempel på snabbare utveckling på grund av pandemin är den digitaliseringsprocess som de flesta företag tvingats gå igenom. Att kunna kommunicera digitalt och ha koll på digitala flöden och kanaler är en stor fördel, inte minst hos tillverkande industri som tidigare varit relativt långsamma i den digitala utvecklingen.

–  Tillsammans med automatisering är digitalisering ett bra sätt att effektivisera verksamheten. Jag tror att vi kommer se många spännande lösningar inom industrin kopplat till digitalisering och automatisering framöver.

Ett annat område som utvecklats är behovet av att ha en tightare och mer pålitlig leverantörskedja, vilket kan öppna upp för möjligheten med fler lokala leverantörer.

–  Det ökade behovet av lokala leverantörer är givetvis fördelaktigt ur ett hållbarhetsperspektiv. Även omställningen till digitala möten är ett mer hållbart sätt att arbeta på, som förhoppningsvis kommer fortsätta även efter pandemin.

Riskbedömning
Ytterligare en lärdom är behovet av att riskbedöma på rätt sätt. Att riskbedöma strategiskt handlar inte om att minimera risker till varje pris, utan att vara förberedd och planera för de risker som inte går att undvika. Inom tillverkningsindustrin gäller det bland annat att säkra leverantörer och att vara medveten om leverantörskedjans svagare länkar. Även om man inte vet exakt hur en framtida kris ser ut, vet man att den som planerar för olika scenarion kommer ha att komma ur en kris snabbt.

– Vi jobbar mycket med riskbedömning och ett generellt råd är att sprida ut riskerna så strategiskt som möjligt. I nuläget tror jag att det är viktigt att våga satsa framåt och fundera kring på hur marknaden kommer se ut framöver och vilken plats man vill ta, säger Lena Söderberg, vd Inköpsdesign.

 

 

Läs mer:
”Det gäller att hantera riskerna, inte göra sig av med dem”
”En bra inköpare är guld värd i kristider”
Inköparen post corona – så utvecklas rollen framöver

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X