Your SEO optimized title page contents

Spendanalys

Då du tecknar avtal med oss om konsulthjälp så ingår en Spendanalys! Kontakta oss för mer info!

Inköp från externa leverantörer utgör ofta huvuddelen av företagets totala kostnader. Trots det saknas ofta en strategi för att ta kontroll över denna betydande kostnadspost. Med rätt redskap kan ni uppnå en besparing på 4-12 % för de externa inköpen. Spendanalysen ger en Köpbild – er karta till sänkta kostnader.

Utifrån Köpbilden kan ni sedan (själva eller med vår hjälp) sätta in åtgärder och rutiner för att kontrollera kostnaderna, minska slöseriet och få en effektivare styrning av inköpen.

Upptäck vägarna till sänkta kostnader

 

 

Exempel på åtgärder som görs med stöd av Köpbilden:

 

  • Samla inköpen till färre leverantörer så att mer fördelaktiga avtal kan förhandlas fram
  • Upptäcka skillnader i inköpsrutiner mellan olika avdelningar, regioner eller affärsområden
  • Utvärdera lönsamheten i att byta till automatiserade fakturalösningar
  • Upptäcka ad hoc-inköp som gör att fördelaktiga villkor med avtalsparter inte utnyttjas
  • Minska det totala antalet fakturor vilket sparar direkta fakturakostnader och arbetstid för administration och redovisning
  • Visa på svagheter och feltänk i budgetarbetet
Kontaktuppgifter

Boka ett kostnadsfritt rådgivningssamtal med en av våra experter.

    Kontakta oss

    8 + 1 =