Vad gör en strategisk inköpare?

Enligt Van Weele, en världsberömd inköpare och författare vars böcker används inom inköpsutbildningar i hela världen, finns det tre typer av inköp. Dessa är antingen operativa, taktiska eller strategiska. Arbetsuppgifterna påverkar verksamheten på olika sätt och brukar oftast ses ur ett kortsiktigt eller långsiktigt perspektiv. Vi berättar mer om dessa i texten nedan.

Läs vidare

Det operativa inköpet påverkar verksamheten på ett snabbare sätt. Det handlar till exempel om att bevaka leveranser eller utföra beställningar. Det taktiska inköpet är lite mer långsiktigt och handlar bland annat om att välja rätt leverantör och produkter eller utforma passande processer.

Det strategiska inköpet är ännu mer långsiktigt och övergripande jämfört med det taktiska. Här handlar det om beslut som kan påverka företagets marknadsposition i det långa loppet, exempelvis i form av samarbeten med nyckelleverantörer eller någon form av större investeringar.

Det kan även handla om att ta fram kategori- och leverantörsstrategier, hitta och utvärdera leverantörer eller ta fram interna inköpspolicys. Dessa policys, krav och riktlinjer som utvecklas av den strategiske inköparen måste sedan alla andra inköpare efterleva. Oftast är det inköpschefen som agerar strategisk inköpare.

Inköpsrollen kan även vara en blandning av alla dessa delar, men med mer fokus på vissa av delarna än andra. Oftast försöker man skilja på den operativa rollen och den strategiska rollen. Exakt hur arbetsuppgifterna ser ut beror helt på verksamheten och hur stort företaget är. En strategisk inköpare ska kunna ge information och underlag till styrelsen så att de kan ta rätt beslut. Detta sätter stora krav på personens förmåga att analysera information samt att presentera den på ett bra sätt.

Inköpare och upphandlare

Det är värt att nämna att det även går att jobba som en strategisk upphandlare. Skillnaden mellan en inköpare och en upphandlare är att inköparen jobbar åt ett privat företag och upphandlaren jobbar för den offentliga sektorn.

Den strategiska upphandlaren måste även ta hänsyn till lagen om offentlig upphandling och många andra saker som är viktiga när man köper in tjänster och produkter för den offentliga sektorn.

Strategisk inköpare jobb

Arbetsrollen strategisk inköpare behövs hos flera större företag och organisationer, från enorma byggföretag till olika kommuner runt om i landet och myndigheter som Skatteverket, Arbetsförmedlingen och Polismyndigheten.

Om du är nyfiken på en genomsnittlig strategisk inköpare lön så bör du vara medveten om att den kan variera en hel del. Enligt lonestatistik.se ligger medianlönen på 39 000 kronor. Andra sidor, exempelvis jobbsafari.se, anger en genomsnittlig lön på 47 000 kronor. I bägge fallen låg majoriteten av inköparnas lön på 35 000 kronor eller mer. De högsta angivna lönerna låg på 60-80 000 kronor/månad.

Det är inte ovanligt att strategiska inköpare anlitas internt, det vill säga att en inköpare börjar med de operativa arbetsuppgifterna och sedan naturligt övergår till att få en mer strategisk roll inom företaget.

Idag går det även att arbeta som strategisk inköpare och konsult. Då hyr en kund dina tjänster för att du ska driva förhandlingar, analysera processer och utföra olika aktiviteter som utvecklar kundens verksamhet.

Alla inköpare måste vara goda förhandlare och ha mycket god kunskap om avtalsrätt och köprätt. Att förhandla om villkor och ta fram bra avtal är en stor del av jobbet.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X