Okategoriserade

Tjänstefiering – så påverkas inköparens roll

27 november 2019

När allt fler produkter blir tjänster krävs ett större strategiskt arbete av inköparen. Så här förändras inköparrollen när fokus flyttas till att köpa och implementera tjänster som förbättrar företagets marginal.  

Tjänstefiering innebär att tillverkande företag erbjuder tjänster kopplade till sina produkter. För inköpare handlar det inte längre om att köpa in den billigaste eller bästa produkten utan om att hitta tjänsten som kan bli den mest värdefulla lösningen för företaget. Detta kräver att strategiskt välja tjänster som ger ett mervärde – och därmed i slutändan skapar en högre vinstmarginal.

Även långsiktiga relationer blir viktigare när det handlar om att köpa in värdeskapande tjänster. För att få ut mest möjliga av leverantörerna gäller det att ha långsiktiga och goda relationer där man utvecklar samarbetet och trimmar tjänsterna tillsammans. Dessutom är det viktigt att tjänsterna tas emot på ett effektivt sätt i organisationen med tydliga processer och arbetssätt.

Varulogik och tjänstelogik
Tjänstefieringen gör att produkter, eller tjänsterna som levereras, blir mer konkurrenskraftiga och det är ofta på eftermarknaden som värdet realiseras. Här kan man använda sig av begreppen varulogik och tjänstelogik. Enligt varulogik är värdet lika med varans pris och transaktionen av varor är det centrala. Tjänstelogik har ett bredare synsätt där utgångspunkten är värdet som leverantören försöker skapa för kunden. Enligt tjänstelogik skapas värdet först när varan eller tjänsten används. Värde är inte enbart ekonomiskt utan kombinerar olika sorters värden som till exempel hållbarhet, förbättrade arbetsförhållanden eller högre kvalitet i leveransen. Det här sättet att tänka på gör att inköparens jobb handlar mer om att förstå och ta hänsyn till levererat värde ur ett affärsperspektiv.

Nytta, effekt och värde är viktigt för att hitta innovativa lösningar som tillvaratar leverantörernas kompetens och i tjänstefieringens värld får kravspecifikationer lämna plats åt målbilder. Som inköpare gäller det att ha förståelse för affären och olika avdelningar eller rollers behov och köpa in tjänster som passar.

Exempel på produkter som blir tjänster – och nya målbilder

  • Dataservrar – blir lagringstjänster och databehandling i molnet. Målet är effektivisering och att göra informationen tillgänglig.
  • Maskiner – industrin levererar inte bara en maskin utan en garanterad drifttid. Målet är att med hjälp av ny smart teknik leverera service, underhåll och utveckling i ett.

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X