Inköpsdesign

Återvinning allt viktigare vid upphandlingar och inköp

21 december 2020

Återvinning allt viktigare

Hela 84 procent av svenskarna vill att deras kommun prioriterar varor tillverkade av återvunnit material vid offentliga upphandlingar. Men även för den privata sektorns inköpsorganisationer blir hållbarhetsarbetet allt viktigare.

Inköpsorganisationen har makt att påverka hållbarhetsarbetet. Även företag och organisationer utan egen varuproduktion har ofta inköp som en av de allra största posterna för klimatpåverkan. Utsläppsintensiva kategorier inkluderar exempelvis val av papper, kontorsmöbler och it-utrustning. Genom ansvarsfulla och miljömedvetna inköp kan påverkan av dessa kategorier minskas.

Att göra hållbara inköp är en utmaning i stort. Det gäller att göra inköp som går i linje med allt från interna miljöpolicys till samhälleliga krav och samtidigt kombinera dessa med kraven på lönsamhet.

Kraven ökar
Kravet på återvunnet material har dessutom ökat. I en årlig undersökning som Ragn-Sells genomför svarade förra året 10 av 204 kommuner att de ställer någon typ av krav gällande återvunnet material. I årets undersökning uppgav 21 kommuner att de har riktlinjer gällande att varor tillverkade av återvunnet material ska prioriteras.

Korrekt beslutsunderlag
En grundprincip för att göra hållbara inköp är att ha ett korrekt beslutsunderlag att utgå ifrån. Utan jämförbar information från olika leverantörer är det svårt att göra medvetna val. Därför är det viktigt att ha koll på företagets leverantörer i en lättförståelig struktur och en ordnad leverantörsbas.

En hjälp på vägen för inköpsorganisationen kan vara Naturskyddsföreningens återbruks- och inköpspolicy. Här finns bland annat principer om att miljö och sociala påverkan ska vara avgörande för inköpsarbetet och att de mest resurseffektiva produkterna och tjänsterna ska väljas.

 

Läs mer
Hållbara inköp: Märkningar för miljö och hållbarhet som alltid går att lita på
6 smarta tips: Så kan företag använda inköp för bättre och hållbart miljöarbete
Naturskyddsföreningens återbruks- och inköpspolicy

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X