Inköpsdesign

FLOW 18 februari: Inköparens verktyg och system

5 februari 2021

Den 18 februari är det dags för årets första träff med chefsnätverket FLOW. Temat är inköparens verktyg och system. Träffen sker digitalt och i samband med det nya året öppnar nätverket upp för nya deltagare.  

Vi har fortfarande några lediga platser kvar, så jag rekommenderar alla inköpschefer som är nyfikna att anmäla sig. Det är en unik chans att få nya insikter, idéer och förslag från olika typer av organisationer, säger Helèn Unger, inköpsstrateg på Inköpsdesign och moderator FLOW.

En viktig del av inköpsarbetet är att planera och arbeta strategiskt. För att lyckas krävs en grundlig analys av den egna organisationen, vilket kan göras med hjälp av olika verktyg, modeller och metoder. Ett vanligt sätt är att göra en spendanalys, där du ser över hur organisationens inköp ser ut och därifrån rita upp en inköpskarta som ett hjälpmedel för att formulera inköpsstrategin.

– Att jobba aktivt med inköpsprocessen och organisationens situation är viktigt eftersom det gör att man får en bättre koll på verksamheten.

Hur man arbetar med detta är olika beroende på den egna organisationens situation. Däremot finns det mycket att lära av andras erfarenheter och tillvägagångsätt, även om alla organisationer är olika.

–  Inköp och plattformar fungerar på liknande sätt. Det är en vinst för alla medverkande att lära av varandra på det här sättet. Dessutom slipper man ofta vissa trial and error-moment som annars hade tagit en hel del tid i anspråk.

 

Är du intresserad av att veta mer eller vill anmäla deltagande?
Kontakta Helèn Unger på 076-643 34 20 eller helen.unger@inkopsdesign.com 

Torsdag 18/2 – Kl. 12:30 – 14:00 arrangeras digitalt via Microsoft Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

Chefsnätverket FLOW
Chefsnätverket FLOW är ett forum där inköpschefer kan lära av varandra, bolla idéer samt diskutera utmaningar och trender. Genom nätverket kan inköpschefer få stöttning, kontakter och referenser på framgångsrika förändringsprojekt. Målsättningen är att ge medlemmarna ny inspiration och konkreta tips på förändring.

 

Läs mer om FLOW:
”Kategoristyrning är en medveten process”
”En bra inköpare är någon man vill ha i sitt lag när man spelar TP”

 

Aktuellt

Visa alla nyheter

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X