Inköpsassistent

När uppstår behovet för en inköpsassistent?

Alla företag har någon form av inköpare på plats. Denna person sköter inköp och behöver nödvändigtvis inte ha titeln inköpare då rollen inte är renodlad till bara inköpsarbete. Vanligtvis tar VD:n ansvar för dessa arbetsuppgifter och ägnar cirka 10-20 % av sitt arbete på att sköta inköp. Problemet som uppstår här är att VD:n, som ska styra företagets strategiska riktning, fokuserar på arbetsuppgifter som inte tillhör rollen. Det är här som behovet för en inköpsassistent uppstår, att hjälpa företaget med inköpsrelaterade uppgifter och avbelasta de andra rollerna.

Vad gör en inköpsassistent?

Rollen som inköpsassistent varierar väldigt mycket på vilken bransch du arbetar inom och därför är det viktigt att se den grundläggande anledningen till varför företag behöver hjälp av en inköpsassistent.

Vad gör en inköpsassistent?
“En inköpsassistent hjälper företag avbelasta inköpsrelaterade arbetsuppgifter från andra roller.”

I mindre företag kan detta betyda att personen enbart fokuserar på att hjälpa sina kollegor med inköpsuppgifter de inte ska ha. I medelstora till större företag arbetar inköpsassistenten tillsammans med andra inköpare t.ex. operativa inköpare eller strategiska inköpare och agerar som stöd vid förhandling, orderbevakning och andra typiska administrativa inköpsuppgifter.

För dig som funderar på att studera till inköpsassistent är det viktigt att förstå att rollen är väldigt annorlunda beroende på vilken bransch du är intresserad av. Vissa företag ser ingen skillnad mellan rollen som inköpsassistent och operativ inköpare därför är det viktigt att du förstår skillnaden innan du ansöker.

Här är några exempel som kan hjälpa dig förstå mer:

Stort tillverkande företag söker en inköpsassistent till inköpsavdelningen

Tillverkande företag är beroende av skickliga inköpare och har därför ofta en mogen inköpsorganisation bestående av bland annat strategiska och operativa inköpare. Om du söker till rollen som inköpsassistent här kommer du få arbeta i rollen som operativ inköpare.

Inköpsassistent till litet tjänsteföretag

Mindre företag har ofta inte en utvecklad inköpsorganisation och därför kommer rollen som inköpsassistent betyda mycket administrativt inköpsarbete. Förutom att sköta reklamationer, leveransbevakningar mm. så kommer du förmodligen få sköta mer avancerade saker som egentligen inte ska tillhöra inköpsassistens arbetsuppgifter t.ex. leverantörsförhandling. Detta kan ses som positivt för vissa då det lägger grund för högre lön och negativt för andra som inte vill ha mer ansvar. Här är det viktigt att du ställer krav och vet exakt vad som förväntas av dig för att du ska trivas på arbetet.

Inköpsassistents arbetsuppgifter

För att göra det hela mer förståeligt har vi därför sammanfattat arbetsuppgifter som är typiska för inköpsassistenten.

  • Sköta administrativa inköpsuppgifter
  • Lägga order
  • Leveransbevakning
  • Hantera avvikelserapporter
  • Returer och reklamationer
  • Registervård
  • Assistera strategiska inköpare vid bl.a. förhandling

Notera: det är vanligt att arbetsuppgifter är relativt administrativa och detta grundar sig i att rollen är junior. Det är ett normalt steg i karriären att antingen bli operativ inköpare eller strategisk inköpare efter 1-2 år. Vi har sammanställt lönen för inköpsassistenter nedan, lönen för roller som operativ inköpare och strategisk inköpare hittar du här.

Inköpsassistent lön 2018

Så vad för lön har en inköpsassistent? Det är tre saker som främst påverkar inköpsassistents lön 2018, naturligtvis finns det flera faktorer som påverkar lönen men vi har avgränsat till de tre vi anser påverkar mest och dessa är län, erfarenhet och utbildning.

Inköpsassistentens lön påverkas mest av vart någonstans du arbetar i Sverige. Högst lön har Västernorrland på 31 000 sek och lägst har Norrbotten på 16 000 sek, det är en skillnad på 15 000 sek. Det finns ingen tydlig korrelation mellan erfarenhet och högre lön och därför är det viktigt att avancera till operativ inköpare eller strategisk inköpare om du vill ha en högre löneutveckling.

Utbildningsmässigt påverkas din lön med ett par procent men viktigt att notera här är möjligheten att avancera till operativ eller strategisk inköpare när du har en utbildning inom inköp som grund. Med en utbildning kommer du kunna avancera snabbare och med det kommer en bättre lön. Nedan ser du en sammanställning av inköpsassistentens lön 2018 med län, medellön, medelålder och erfarenhet.

Län Medellön
Dalarna 22.550 kr
Halland 21.859 kr
Jönköping 23.407 kr
Kronoberg 24.708 kr
Norrbotten 16.000 kr
Skåne 23.156 kr
Stockholm 23.957 kr
Södermanland 25.940 kr
Uppsala 24.222 kr
Värmland 25.033 kr
Västernorrland 31.000 kr
Västmanland 24.667 kr
Västra Götaland 22.871 kr
Örebro 24.516 kr
Östergötland 20.528 kr

 

Inköpsassistent lön – lönespann 

Majoriteten av inköpsassistenter tjänar mellan 22-26 000 sek. Värt att notera är att inköpsassistens roll klassas som junior och brukar utvecklas till antingen operativ inköpare eller strategisk inköpare. Med utvecklingen till operativ eller strategisk inköpare kommer även en löneökning som du kan läsa mer om här.

Vi ser även att det är väldigt få som tjänar under 20 000 sek och därför bör du tänka efter en extra gång innan du tackar ja till en lön under 20 000sek.

Lön Andel
0-13.999 kr
14-15.999 kr   0,36 %
16-17.999 kr   2,53 %
18-19.999 kr   7,58 %
20-21.999 kr   19,13 %
22-23.999 kr   24,91 %
24-25.999 kr   23,47 %
26-27.999 kr   11,91 %
28-29.999 kr   5,78 %
30-32.999 kr   2,17 %
33-35.999 kr   0,72 %
36-38.999 kr   1,44 %

Löneskillnad mellan kön
Vi ser även att lönen för män och kvinnor skiljer sig med cirka 14 % vilket är exakt samma procent som gäller för den generella marknaden enligt OECD Employment Outlook 2008. Vi rekommenderar att du som ska löneförhandla är medveten och påläst om skillnaden mellan män och kvinnors lön inom ditt område. Vi på Inköpsdesign tycker att Inköpschefers lön ska baseras på erfarenhet, kunskap och ambition – inte kön.

Inköpsassistent lön för kvinnor

Medellön Medelålder
23.123 kr 31.3 år

Inköpsassistent lön för män

Medellön Medelålder
26.760kr 29,2 år

All data kommer från lönestatistik.se. Söker du jobb som inköpsassistent? Skicka in en spontanansökan till Inköpsdesign.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X