Strategisk inköpare

När företag blir medelstora och omsätter cirka 50 miljoner uppstår ofta behovet för en strategisk inköpare. Detta skiljer sig dock beroende på vilken bransch företaget är aktivt inom där ett tillverkande företag kan ha behov redan vid 30 miljoner och ett tjänsteföretag vid 50 miljoner. Anledningen till detta är då tillverkande företag har större beroende av komponenter, moduler och produkter som köps in då deras marginal, ledtid och kvalité direkt påverkar verksamhetens resultat varav ett tjänsteföretag inte har dessa bekymmer då deras produkt är en tjänst.

Vad gör en strategisk inköpare?

Den strategiska inköparens arbetsuppgifter skiljer sig beroende på bransch men det finns en röd tråd som går att hitta oavsett industri. Vi har sammanfattat denna röda tråd så att du ska få en bättre förståelse för vad en strategisk inköpare gör.

Vad gör en strategisk inköpare?

En strategisk inköpare ansvarar för att utveckla företagets strategiska inköpsposition med ett långsiktigt perspektiv i åtanke. Personen arbetar med leverantörer för att skapa en förmånlig leverantörsportfölj som balanserar ledtider, garantier, kvalité, pris och risker mm.

Målet för den strategiska inköparen är att skapa rätt leverantörsbas som reflekterar de övergripande målen satta av inköpschefen och som är förmånliga för företaget. Det finns olika typer av strategiskt inköpsarbete som har andra titlar. Nedan ser du ett typiskt exempel på strategisk inköpsarbete för rollen som kategorichef:

Kategorichef för fryst kött hos ett större livsmedelsföretag:
Denna roll innebär att personen kommer ansvarar för samtliga leverantörer som levererar frysta köttprodukter till företaget. Med dessa “kategorier” menas områden som är specifikt avgränsade för att det finns en gemensam nämnare i respektive te.x. fryst kött. Oavsett om köttet är fågel, fisk eller nötkreatur behandlas det snarlikt då det är fryst och därför är det fördelaktigt att ha en person som blir expert inom just frysta köttprodukter. Det är vanligt att en person har 2-4 kategorier som expertområde och med dem kommer även en hel del leverantörer och artiklar vilket varierar i storlek och mängd. Notera att målet med arbetet är exakt likadant som vi tidigare nämnde :

“En strategisk inköpare ansvarar för att utveckla företagets strategiska inköpsposition med ett långsiktigt perspektiv i åtanke. Personen arbetar med leverantörer för att skapa en förmånlig leverantörsportfölj som balanserar ledtider, garantier, kvalité, pris och risker mm.”

Nedan ser du två exempel på hur rollerna kan se ut. Här ser du en kategorichef som ansvarar för frysta köttprodukter och en som ansvarar för spik och skruv. Beroende på företag kan det benämnas som kategorichef eller strategisk inköpare, det viktiga är att du har en förståelse för rollernas arbetsuppgifter – läs om dem i nästa stycke.

Strategisk inköpare arbetsuppgifter

Nu har vi presenterat vad en strategisk inköpare gör och för att ge dig en mer konkret uppfattning har vi även skapat en lista för den strategiska inköparens arbetsuppgifter.

  • Ansvarig för leverantörsförhandlingar, leverantörsutveckling och leverantörsutvärderingar

Detta är till större delar vad strategiskt inköpsarbete innebär. Att ansvara för sina leverantörer och med det kommer förhandlingar där villkor diskuteras för framtida leveranser, samarbetsutveckling och utvärdering av tidigare samarbete.

  • Ansvarar för prissättning och sortimentsutveckling

I vissa branscher ansvarar den strategiska inköpare för prissättning av varor och utveckling av sortimentet d.v.s. ta in och ut nya varor från hyllorna eller webbshoppen. Vanligtvis finns en produktchef som ansvarar för att skapa ett attraktivt konsumenterbjudande och en strategiska inköpare som ser till att få bra villkor hos leverantörerna.

  • Arbeta för att uppnå typiska KPI:er (key performance indicators).

KPI:er är vanliga mått på hur inköpet mår, det kan vara antalet förseningar som skett under månaden eller hur många % av de anställda på företaget som inte köper efter avtal. Dessa införs av inköpschefen och används för att mäta inköparnas arbetsinsatser.

  • Arbeta projektbaserat för att hitta synergier inom inköp

Företag som ingår i en koncern med dotter- och moderbolag har ofta projekt menade att hitta gemensamma inköpsbehov som kan konsolideras till färre större inköp när det görs tillsammans. På så sätt minskas kostnaderna och koncernen får större förhandlingskraft då det agerar som 1 enhet istället för flera separata.

  • Omvärldsbevakning av leverantörer

Att bevaka omvärlden är ett mer generellt uttryck som används för att beskriva den strategiska inköparens arbetsuppgift när det kommer till leverantörsbevakning. Det betyder kort att inköparen ska hålla koll på omvärlden och använda förändringar till företagets fördel t.ex. ett ras i oljepriset ska göra att företag köper billigare olja eller en ny teknologi som sänker produktionskostnaderna för leverantören ska medföra bättre leverantörspriser.

  • Optimera leverantörsbasen (kategoristyrning)

Optimering av leverantörsbasen betyder att den strategiska inköparen ska balansera typen av leverantörer, dess villkor, antalet leverantörer och andra förhållanden efter verksamhetens karaktär. För att göra det mer konkret kan det handla om t.ex. att ha 3 stycken leverantörer av en kameralins som är livsviktig för produktionen av bilens backkamera. Om denna inte skulle levereras kan inte bilen säljas, det är därför optimalt att ha fler än 1 leverantör för att sprida risken och undvika produktionsstopp.

Strategisk inköpare lön 2018

Så vad är lönen för en strategisk inköpare? Vi har identifierat fyra stycken faktorer som påverkar den strategiska inköparens lön 2018. Det finns självklart fler faktorer som spelar in i ekvationen men dessa är värda att lägga extra tid på.

En strategisk inköpares lön beror på erfarenhet, utbildning, sektor och län.

Erfarenhet
Vi ser en tydlig trend att antalet år arbetat som strategisk inköpare bidrar till en ökad lön. Denna löneutveckling är starkare inom den privata sektorn jämfört med den offentliga. Till skillnad från andra mer juniora inköpsroller t.ex. inköpsassistent, har rollen som strategisk inköpare ett väldigt högt tak på 120 000 sek, denna lön är dock ovanlig och lönespannet brukar ligga på mellan
35 000 sek och 45 000sek enligt våra bedömningar.

Utbildning
Din utbildning spelar också in om du vill hamna i den högre percentilen i lönespannet. Vi ser att personer som har studerat på högskola eller motsvarande har tendens att få en högre lön på cirka 10-20 % och därmed hamna i topp 30 %. Om du vill ha en högre lön är därför utbildning en grundpelare som hjälper dig dit.

Sektor
En av de faktorer som påverkar den strategiska inköparens lön 2018 i större utsträckning är val av sektor. Vi ser att personer som arbetar för landsting, kommuner eller myndigheter har lägre lön jämfört med personer som arbetar i den privata sektorn. Skillnaden mellan privat och offentlig sektor varierar men ett mått är cirka 10-20% mer i lön om du arbetar för ett företag i den privata sektorn.

Län
Den sista faktor vi kommer nämna är län. Här ser vi inte några tydliga indikationer på att val av län direkt leder till högre lön. Det finns däremot en hävstång i val av län som kan påverka din lön. Vet du att det län du ansöker jobb i har brist på strategiska inköpare har du större utrymme att förhandla bättre lön. Därför är det viktigt att du läser på noga och förbereder dig för löneförhandlingen.

Vill du läsa om andra löner inom inköp?

 

Strategisk inköpare lön (medellön och erfarenhet)

Län Medellön
(erfarenhet)
Jönköping 39.000 kr
(10 år)
Skåne 44.000 kr (20 år)
Stockholm 42.000 kr
(10 år)
Västra Götaland 36.000 kr
(5 år)
Östergötland 43.000 kr (6år)

Inköpschefers lönespann

Lön och % andel av total
26-27.999 kr (andel 11.11%)
28-29.999 kr
30-32.999 kr
33-35.999 kr (andel 11.11%)
36-38.999 kr (andel 22.22%)
39-42.999 kr (andel 11.11%)
43-46.999 kr (andel 22.22%)
47-51.999 kr (andel 11.11%)
52-57.999 kr (andel 11.11%)

 

Kvinnor

Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
40.500 kr – kr 45 år 12,5 år

 

Män

Medellön Medianlön Medelålder Erfarenhet
36.667 kr – kr 44 år 6,3 år

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X