Inköpschef

När organisationer omsätter över cirka 30 miljoner SEK uppstår ett behov för att kontrollera hur inköp görs och då anställs en inköpschef eller inköpsansvarig. Skillnaden mellan inköpschef och inköpsansvarig är att inköpschefen ansvarar för personal medans den inköpsansvariga inte har personalansvar, detta kan ses självklart men vi förtydligar det här.

Inköpschefens arbetsuppgifter

Man kan enkelt förklara att inköpschefens huvuduppgift är att se till så att inköp görs ansvarsfullt och på ett effektivt sätt.

Med inköp menar vi då alla köp av varor, produkter och tjänster som antingen är materiella eller immateriella.

Exempel:
Köp av tjänstebilar (materiella tillgångar)
Köp av rättigheter för musikanvändning (immateriella tillgångar)

Formulera inköpsstrategi
Målet för inköpschefen ställs av den överordnade chefen som antingen är VD, landsansvarige eller motsvarande beroende på bolagets storlek. Dessa mål översätts sedan till en inköpsstrategi som ska implementeras och följas av resterande inköpare som vanligtvis är strategiska inköpareoperativa inköpare eller inköpsassistenter.

Det är inköpschefens ansvar att ta fram en inköpsstrategi som når målen satta av ledningen.

Implementera inköpsstrategi

En inköpsstrategi agerar som en kompass för resterande inköpare som ska följas 365 dagar om året och berättar vad som ska göras, hur det ska göras och varför. Det är därför viktigt att skapa en realistisk inköpsstrategi som är förankrad i organisationens mål och som upplevs do-able av medarbetarna.

Kompetensutveckling

Förutom att formulera och implementera inköpsstrategin är kompetensutveckling en av inköpschefens arbetsuppgifter. Att ständigt finnas där för sina medarbetare för att hjälpa till med frågor som rör arbetet, hålla interna utbildningar och se till så att inköparna ställs inför stimulerande utmaningar.
Vill du erbjuda kurser till dina inköpare? Läs mer här.

Förbättringsarbete

Förbättringsarbete är en viktig arbetsuppgift inköpschefen har och lägger grund för framtida arbetsinsatsers framgång. I förbättringsarbetet fokuserar inköpschefen på att hitta delar i inköpsorganisationen som kan förbättras och dessa prioriteras efter betydelse för funktionen och den potentiella avkastningen.

Exempel:
Inköpschefen märker att avtalstroheten är väldigt låg inom företaget och planerar därför insatser som ska öka antalet personer som köper via ramavtal.

Avtalstrohet: andelen personer inom en organisation som köper via förhandlade avtal.

Analys, uppföljning och utvärdering

För att kunna utveckla inköpsfunktionen krävs information som ger en helhetsbild över situationen. Det leder oss till analys, mätning och utvärdering som är inköpschefens arbetsuppgift tillsammans med en inköpscontroller. I detta fall implementeras kpi:er (key performance indicators) som lägger grund för hur arbetet ska mätas. Denna information analyseras och används för att följa upp tidigare arbete och som beslutsstöd för framtida inköpsstrategier. Det är därför viktigt att mäta rätt tal och att informationen som används är korrekt, ett mindre fel kan skapa stora problem som kräver att arbetet görs om.

Inköpschef lön 2018

Så vad är lönen för en inköpschef? Vi har identifierat tre stycken faktorer som påverkar inköpschefens lön 2018. Det finns självklart fler än tre saker som påverkar inköpschefens lön men vi har valt dessa för att de har en stor påverkan och bör därför tas med i ekvationen.

En inköpschefs lön beror på: län, erfarenhet och utbildning.  Du har större chans att få bättre lön i län där det är brist på inköpschefer vilket fallet är för Dalarna, Blekinge, Stockholm och Västernorrland (lön > 50 000 kr).

Erfarenheten har störst effekt de första åren du arbetar där du får betydligt större lön om du har 5 års erfarenhet istället för 1 års erfarenhet. Vi ser även en mindre löneutveckling när det kommer erfarenhet som är längre än 5 år. Vad det här betyder är du som arbetat mindre än 5 år kommer ha en relativt hög löneökning tills det att du arbetat i 5 år därefter kommer löneökningen minska. Ett tips är att byta jobb efter några år för att göra din profil mer attraktiv.

Din utbildning är viktig för att få din första position dock är det mindre viktigt för din lön. Vi jämförde inköpschefer som har studerat över två år på högskola eller universitet med inköpschefer som studerat på gymnasial nivå och löneskillnaden var 5 %. Det är en väldigt låg skillnad jämfört med andra branscher.

Vill du läsa om andra löner inom inköp?

 

Inköpschef medellön

Län Medellön (erfarenhet)
Blekinge 55.000 kr (13 år)
Dalarna 57.993 kr (12 år)
Gotland 44.750 kr (9 år)
Gävleborg 49.333 kr (9 år)
Halland 37.773 kr (10 år)
Jämtland 39.500 kr (6 år)
Jönköping 42.811 kr (13 år)
Kalmar 39.950 kr (16 år)
Kronoberg 48.900 kr (9 år)
Norrbotten 41.700 kr (8 år)
Skåne 46.772 kr (13 år)
Stockholm 50.851 kr (11 år)
Södermanland 34.500 kr (2 år)
Uppsala 38.407 kr (6 år)
Värmland 32.700 kr (8 år)
Västerbotten 47.350 kr (6 år)
Västernorrland 55.000 kr (20 år)
Västmanland 40.540 kr  (10 år)
Västra Götaland 48.959 kr (14 år)
Örebro 38.100 kr (10 år)
Östergötland 45.413 kr (12 år)

Inköpschefers lönespann 

Vi ser att majoriteten av inköpare hamnar i lönespannet 39-42 999 sek. Vidare ser vi att inga inköpschefers lön understiger 20 000 sek. Den högsta percentilen tjänar över 90 000 sek per månad.

Lön Andel %
0-13.999 kr
14-15.999 kr
16-17.999 kr
18-19.999 kr
20-21.999 kr   0,8 %
22-23.999 kr   0,8 %
24-25.999 kr   0,8 %
26-27.999 kr   1,59 %
28-29.999 kr   1,59 %
30-32.999 kr   6,37 %
33-35.999 kr   7,57 %
36-38.999 kr   7,97 %
39-42.999 kr   16,73 %
43-46.999 kr   11,95 %
47-51.999 kr   9,16 %
52-57.999 kr   15,14 %
58-63.999 kr   7,97 %
64-89.999 kr   9,56 %
90.000- kr   1,99 %

Löneskillnad mellan kön

Vi ser även att lönen för män och kvinnor skiljer sig med 2,5 % vilket är betydligt lägre än genomsnittet som 2012 låg på 14 % (OECD Employment Outlook 2008 ). Vi rekommenderar att du som ska löneförhandla är medveten och påläst om skillnaden mellan män och kvinnors lön inom ditt område. Vi på Inköpsdesign tycker att Inköpschefers lön ska baseras på erfarenhet, kunskap och ambition – inte kön.

Kvinnor

Medellön Medelålder
46.695 kr 40,5 år

Män

Medellön Medelålder
47.397 kr 40,2 år

Vill du läsa om andra inköpsroller?

Söker du jobb som operativ inköpare? Skicka in en spontanansökan till Inköpsdesign.

All data kommer från lönestatistik.se

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X