Operativ inköpare

Vad är en operativ inköpare?

En operativ inköpare arbetar i inköpsfunktionen i företag och ansvarar för att köpa in produkter, komponenter och annat material som behövs för att verksamheten ska fungera normalt. Det skiljer sig beroende på vilken bransch personen är aktiv inom och kan t.ex. vara inköp av skruvar som behövs för montage i produktionslinjen.

Vad gör en operativ inköpare?

En operativ inköpare arbetar tillsammans med de strategiska inköparna och inköpschefen i inköpsfunktionen för att nå målen. Det är viktigt att förstå dynamiken i inköpsfunktionen där de operativa inköparna arbetar med de kortsiktiga inköpsbehoven, de strategiska inköparna med de långsiktiga och inköpschefen med ledningen av inköpsarbetet.

Som operativ inköpare arbetar du med inköp som får verksamheten att gå runt. Beroende på om det är tillverkande företag eller tjänsteföretag skiljer sig arbetsbeskrivningen något. Det finns dock en röd tråd och det är att arbeta för att företaget ska fungera normalt utan produktionsstopp eller incidenter som skapar problem.

Som operativ inköpare köper du bl.a. in produkter, komponenter, moduler mm. baserat på ramavtal som de strategiska inköparna har förhandlat. Detta kallas att göra en avropsorder och beställningen brukar vanligtvis innehålla datum för leverans, kvantitet och leveransadress. Notera att detta är en av de viktigaste arbetsuppgifterna en operativ inköpare har.

Ramavtal är avtal som förhandlats fram med leverantörer och bestämmer villkoren för framtida beställningar.

Avropsorder är inköp gjorda med ett tidigare förhandlat ramavtal som basis för de kommersiella villkoren t.ex. pris.

Operativt inköpsarbete består till stor del av orderläggning och till det kommer leveransbevakning och reklamation. Som du nu kanske har märkt handlar arbetsuppgifterna mycket om att se till att materialet finns på plats när behovet uppstår.

Operativ inköpare arbetsuppgifter

En operativ inköpares arbetsuppgifter varierar beroende på bl.a. bransch, område och expertis. Vi har därför sammanställt en lista med typiska arbetsuppgifter som finns inom operativt inköpsarbete. Oavsett vart någonstans du arbetar som operativ inköpare kommer du komma i kontakt med någon av dessa uppgifter.

Operativ inköpare arbetsuppgifter

  • Lägga avropsorder
  • Leveransbevakning
  • Hantera avvikelserapporter
  • Returer och reklamationer
  • Registervård
  • Administrativt inköpsarbete

Notera: det är vanligt att arbetsuppgifter är relativt administrativa och detta grundar sig i att rollen som operativ inköpare är rent av mer administrativt lagd jämfört med t.ex. strategiskt inköpsarbete. Det är därför ett vanligt steg i karriären för en operativ inköpare att bli strategisk inköpare efter 1-2 år. Vi har sammanställt lönen för operativa inköpare nedan, lönen för roller som strategisk inköpare hittar du här.

Operativ inköpare lön 2018

Så hur ser det ut lönemässigt för en operativ inköpare?

Enligt Inköp24 är lönen för en en operativ inköpare 2018 mellan 21 000 – 60 000 sek. Snittet för yrket 2018 ligger på
30 592 sek och medianlönen ligger på 29 798 sek. Vi på Inköpsdesign har kommenterat hur du kan lyfta din lön och tagit in tre aspekter som du ska tänka på vid nästa löneförhandling.

Vill du läsa om andra löner inom inköp?

Erfarenhet

Hur många år har du arbetat med operativt inköpsarbete och vilka arbetsuppgifter har du haft? Om du känner dig bekväm i rollen och vet vad som ska göras, när det ska göras och på vilket sätt förtjänar du att bli kompenserad för din expertis. Berätta för din arbetsgivare att du vill ha mer utmaningar och nya arbetsuppgifter, det kommer löna sig i längden.

Utbildning

Har du studerat till operativ inköpare och på vilken nivå? Har du en examen från högre studier brukar det ofta resultera i en högre lön på cirka 5-10%. Säkerställ att din lön reflekterar dina studieambitioner och att du använder studiekunskapen i arbetsuppgifterna – det förstärker motiveringen till högre lön.

Bransch & sektor 

Vilken bransch du arbetar i påverkar din lön som operativ inköpare. Vi ser vanligtvis att retailbranschen brukar ha lägre lön för operativa inköpare jämfört med resterande. Vidare är valet av sektor viktigt där kommun, landsting och myndigheter i regel har lägre lön för operativa inköpare jämfört med den privata sektorn.

Det är därför viktigt att du har ett välgrundat val av bransch och sektor om du är beroende av en högre lön. Notera att detta enbart är kommentarer från Inköpsdesign och våra erfarenheter inom inköp. Det kan självklart variera men vi har noterat dessa faktorer som påverkar den operativa inköparens lön.

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X