Kraljics matris – del 2

Huvudstrategierna för respektive kvadrant

Har du inte läst första delen? Börja då här.

Detta ”verktyg” används för positionering i Kraljics matris. Avsikten är att kunna välja rätt inköpsstrategi för en specifik inköpskategori.

Vid positioneringen tar vi hänsyn till två parametrar:
1. Vilken betydelse inköpskategorin har på den egna verksamheten
2. Hur komplex leverantörsmarknaden är

Genom att besvara ett antal frågeställningar ges underlag för positioneringen.

Frågeställningarna förklaras nedan:

Få tillgång till vårt utbildningsmaterial!

Vi hjälper dig förstå komplexa inköpsområden på ett enkelt sätt. Vi har utbildat inköpare sedan 2002 och vet vad som krävs för att du ska ta teori till praktisk erfarenhet. Skriv upp dig på vår mejllista och ta första steget till att bli en bättre inköpare.

Kontakt

1. Betydelse för verksamheten

Genom att klarlägga betydelsen för den egna verksamheten får du positioneringsläget längs den vertikala axeln i matrisen. Följande fyra delfrågor besvaras:

1.1 Betydelse för kostnadsbasen: 
Spenderar BOLAGET mycket pengar för den aktuella inköpskategorin?

1.2 Betydelse för upplevt kundvärde: 
Har BOLAGETs kunder några synpunkter på inköpen inom inköpskategorin?

1.3 Betydelse för tillgång till ledande teknologi: 
Är det viktigt för BOLAGET att få tillgång till ledande teknologi, nya lösningar eller annat nytt upplägg?

1.4 Betydelse av fel/brist: 
Hur påverkas BOLAGETs verksamhet om det uppstår fel eller brist inom inköpskategorin?

2. Leverantörsmarknadens komplexitet

Genom att klarlägga hur leverantörsmarknaden ser ut får Du positioneringsläget längs den horisontella axeln i matrisen.

Följande fem delfrågor besvaras:

2.1 Konkurrensintensitet: 
Hur är konkurrensen på leverantörsmarknaden för den aktuella inköpskategorin?
Finns det många jämbördiga leverantörer eller är det få leverantörer och därmed låg konkurrens?

2.2 Köparnas förhandlingsstyrka

Är köparna på marknaden generellt sett starka gentemot leverantörerna? Köparna är starka om de aktuella produkterna/tjänsterna är standardiserade och kostnaden att byta från en leverantör till en annan är låg.

2.3 Leverantörernas förhandlingsstyrka: Är leverantörernas förhandlingsstyrka generellt stark eller svag?
Leverantörerna har en stark förhandlingsstyrka t ex. om:
– ett fåtal företag dominerar marknaden
– de aktuella produkterna är unika
– det uppstår kostnader för köpare att byta leverantör

2.4 BOLAGETs förhandlingsstyrka
Är BOLAGET en stark/stor köpare? Har BOLAGET specialistkompetens inom området? Finns internationell närvaro? Ser leverantörerna BOLAGET som en attraktiv kund?

2.5 Interna begränsningar och restriktioner
Finns det några BOLAGS-interna begränsningar eller restriktioner att beakta för inköpskategorin? Finns några kund- eller leverantörsrelaterade begränsningar?

Caroline Nell

Hej! Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er hitta rätt resurs inom supply chain, ring mig på 08-409 046 27 eller maila

caroline.nell@starckpartner.se

Boka

X